Academic Training in IT/ AT-IT-UT

Professionals omscholen naar software developer

De invloed van software op onze maatschappij wordt steeds groter, net als de vraag naar hoogopgeleide professionals op dit gebied. Deze software developers worden geacht niet alleen te kunnen programmeren, maar ook kennis te hebben van de toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de software. Met AT-IT-UT biedt de Universiteit Twente een volwaardige academische training tot software developer aan, met aandacht voor alle stappen die bij software ontwikkeling een rol spelen: van front end naar back end.

Combineren van werk en studie

Het doel van AT-IT-UT is dat de deelnemers zich verdiepen in de theorie achter softwareontwikkeling. Hierbij komen alle aspecten van een webapplicatie aan bod: van front-end naar back-end.

Het werk van een softwareontwikkelaar gaat niet alleen over het programmeren van software, maar ook over de toepasbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid ervan. Softwareontwikkelaars moeten feedback kunnen geven aan andere ontwikkelaars en de door hun ontwikkelde functionaliteiten met overtuiging kunnen verkopen. Hiervoor is een goede mix nodig van een theoretisch fundament en praktisch inzicht. 

Prof. dr. ir. Arend Rensink - Full Professor in Software Modelling, Transformation and Verification
“Het vakgebied van een softwareontwikkelaar, gaat veel verder dan alleen de programmeervaardigheden...”
Prof. dr. ir. Arend Rensink - Full Professor in Software Modelling, Transformation and Verification

“Het vakgebied van een softwareontwikkelaar, gaat veel verder dan alleen de programmeervaardigheden, die overigens wel belangrijk zijn. Wij gaan de deelnemers aan onze trainingen, net zoals onze eigen bachelor studenten, een breed palet aan kennis en vaardigheden meegeven. De rol van communicatiesystemen en Internettechnologie, omgaan met extreem grote hoeveelheden data en daar zinvolle informatie uit halen en de onderliggende fundamentele, vaak wiskundige, concepten horen daar ook bij", aldus opleidingsdirecteur Arend Rensink.

Wil je meer informatie over deze academische training in IT? 
Mail nu!
Of bel naar: 053-4891279
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies