Zie Pre-University

Richtlijnen coronavirus

Help je ons mee zodat onze activiteiten Fysiek kunnen blijven plaatsvinden

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de corona-richtlijnen die Pre-University naleeft. Hierin sluiten wij aan op de nationale RIVM maatregelen en het beleid van de Universiteit Twente. Wij doen er op deze manier alles aan om onze activiteiten op een verantwoorde en veilige manier te kunnen laten plaatsvinden, zowel voor de deelnemers als onze medewerkers. Doe je met ons mee? 

Veilig werken, studeren en de Universiteit Twente bezoeken 
We zijn er bij Pre-University blij mee dat we weer activiteiten mogen organiseren. We begrijpen dat het voor sommigen spannend is om weer vaker anderen te ontmoeten of in groepen samen te komen. Tenslotte hebben we dat een tijd niet gedaan en is COVID-19 ook niet volledig weg.

Met het oog op de stijgende aantallen heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen aangekondigd, deze raken ook onze activiteiten. Dit vraagt om een aantal maatregelen die je hieronder kunt lezen. De Universiteit Twente zorgt daarnaast voor een veilige omgeving, met bijvoorbeeld voldoende ventilatie en voorzieningen in de gebouwen zoals desinfectiemiddelen. Tijdens onze (onderwijs)activiteiten vragen we zowel onze deelnemers als medewerkers vooral om rekening met elkaar te houden. 

 • Mondkapjesplicht

  Bij verplaatsing door een gebouw van de UT is het verplicht om (vanaf 13 jaar) een mondkapje te gebruiken. Als je zit, mag deze af. Een bandana of shawl is geen geaccepteerd alternatief.

 • Basisregels blijven van groot belang

  Het houden van 1,5 meter afstand houden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden in situaties waar dit kan. Laat je testen bij klachten bij de GGD, ook als je al gevaccineerd bent. Bij klachten of een positieve test blijf je thuis en vermijd je contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. Schud geen handen, was vaak en goed je handen en hoesten/niezen doe je in je elleboog.

 • Advies: preventief testen

  Voordat je de UT bezoekt raden we aan gebruik te maken van een zelftest, ook als je al gevaccineerd bent. Ten slotte kan je nog steeds besmet raken. Belangrijk: het doen van een zelftest is geen goede vervanger van de test bij de GGD in het geval je klachten hebt. Bij klachten laat je je altijd testen bij de GGD. Daarvoor kan je een afspraak maken via www.coronatest.nl.

Activiteiten Pre-U
Ondanks dat onderwijs gewoon door mag gaan en onze activiteiten daar ook onder vallen, willen we dit wel op een verantwoordelijke en veilige manier doen. Voor elke activiteit hebben we daarom afgewogen wat het doel is, wat de gevolgen zijn als we een activiteit niet door laten gaan en/of een online variant mogelijk is die ook aan de doelen voldoet. Verwachte leeropbrengsten vormen een leidend argument bij deze beslissingen. Hieronder een korte toelichting over onze activiteiten voor de komende tijd:

 • Masterclasses (blok 1)

  Blok 1 van de masterclasses start dinsdag 16 november voor de leerlingen van 3-4 vwo. De masterclasses laten we fysiek doorgaan, met daarbij de volgende richtlijnen:

  • Als een leerling niet wil deelnemen, kan deelname kosteloos geannuleerd worden. Als dit het geval is, horen we dat graag uiterlijk de dag van de 1e sessie (dus deze week). Dit kan via masterclasses-pre-u@utwente.nl.
  •  Advies aan de deelnemers om een zelftest te doen voordat men naar de UT komt.
  • In de UT-gebouwen geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing.
  • Blijf thuis met klachten.
 • Workshops en themadagen

  Voor de komende tijd staan er veel workshops en themadagen gepland, zowel op de UT als op verschillende scholen. Ook deze laten we (fysiek) doorgaan, waarbij ook hier de mogelijkheid tot kosteloos annuleren bestaat. Tevens zal met de aanvrager gekeken worden hoe de logistiek rondom de activiteit zo veilig mogelijk gemaakt kan worden. Met alle aanvragers van workshopprogramma’s of themadagen zal contact worden opgenomen. Wil je zelf contact met ons nemen? Dat kan via workshops-pre-u@utwente.nl.

 • Honoursprogramma

  De nieuwe HP-leerlingen (lichting 21-23) volgen momenteel masterclasses in blok 1, die dus fysiek doorgaan. Voor HP-sessies na de het blok masterclasses bekijken we de online mogelijkheden. Dit betreft de periode na 4 december, een update daarover volgt later.

  De HP-leerlingen van lichting 20-22 zijn momenteel druk bezig met hun HP-onderzoek. Het geplande pitch-moment van 2 december zal online plaatsvinden.

  Bij vragen over het Honoursprogramma kan contact worden opgenomen met: honoursprogramma-pre-u@utwente.nl.

 • Kick-off Expertbegeleiding Meesterproef

  Woensdag 17 november staat de kick-off van de Expertbegeleiding bij de Meesterproef gepland op de UT (alleen voor Technasium-scholen). Aangezien het hoofddoel van deze bijeenkomst kennismaken met de expert-begeleiders is, gaan we hier een online bijeenkomst van maken. Alle deelnemers krijgen hier bericht over. Bij vragen kan contact worden opgenomen met info-pre-u@utwente.nl.

 • Twentse Wiskunde Estafette

  Voor de TWE hebben we ruim 100 aanmeldingen mogen ontvangen. Echter, met de nieuwe maatregelen is er een max. van 75 personen op de Universiteit Twente. We gaan deze week kijken naar aanpassingen in het format voor de TWE, we zullen daar alle deelnemende scholen z.s.m. over contacten. Bij vragen kan contact worden opgenomen met twe@utwente.nl.