Zie Pre-University

Richtlijnen coronavirus

We gaan weer van start! Help je ons mee zodat onze activiteiten Fysiek kunnen blijven plaatsvinden

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de richtlijnen die Pre-U naleeft. Hierin sluiten wij aan op de nationale RIVM maatregelen en het beleid van de Universiteit Twente. Wij doen er op deze manier alles aan om onze activiteiten op een verantwoorde en veilige manier te kunnen laten plaatsvinden, zowel voor de deelnemers als onze medewerkers. Doe je met ons mee? 

 • Wat doen wij om de activiteiten veilig te laten verlopen?
  • Corona zelftest: Wij vragen onze medewerkers of zij voorafgaand aan een activiteit een corona zelftest willen afnemen. 
  • Mondkapje: Vanaf 30 augustus is het in de gebouwen van de Universiteit Twente verplicht om een mondkapje te dragen. 
  • Afstand houden: De medewerkers zullen tijdens de activiteiten afstand (proberen te) houden van de leerlingen. In de gebouwen van de Universiteit Twente geldt niet langer dat je 1.5m afstand tot elkaar moet houden.
  • Klachten? Bij klachten blijven onze medewerkers thuis en zorgen wij voor vervanging. 
  • Pre-U medewerkers: Onze Pre-U medewerkers zijn goed geïnstrueerd over hoe de activiteit veilig kan verlopen. 
 • Wat verwachten wij van onze deelnemers?
  • Klachten? Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, koorts, keelpijn of plotseling verlies van geur en smaak. Afmelden kan via de mail (pre-u@utwente.nl) of bel ons tijdens kantooruren (053 489 4890). 
  • Desinfecteer je handen: In het gebouw staan verschillende units waar dit kan, graag willen we vragen dit bij binnenkomst te doen. 
  • Draag een mondkapje: Als je je door een gebouw van de Universiteit Twente beweegt is het verplicht om een (niet medisch) mondkapje te dragen. Als je zit, mag het mondkapje af. 
  • Afstand houden niet langer vereist: In de gebouwen van de Universiteit Twente geldt niet langer dat je 1.5m afstand tot elkaar moet houden.
  • Pre-U medewerkers: Onze medewerkers zijn goed geïnstrueerd over hoe de activiteit veilig kan verlopen. We willen daarom vragen om de aanwijzingen van Pre-U medewerkers te volgen en bovenstaande regels na te leven.