Leskoffers BEVATTEN HANDVATTEN WAARMEE LESSEN MEER DIEPGANG KUNNEN KRIJGEN EN ONDERWERPEN STERKER TOT DE VERBEELDING VAN DE LEERLINGEN KUNNEN SPREKEN.

Pre-U biedt leskoffers aan op het gebied van quantummechanica en een leskoffer behorend bij de NLT-module Lab on a Chip. Deze leskoffers zijn ontworpen in samenwerking met Universiteit Leiden en gemaakt door de Universiteit Twente. Scholen kunnen de koffers per week huren tot een maximum van acht aaneengesloten lesweken. Vervoer en verzekering van en naar de Universiteit Twente is niet bij de huurprijs inbegrepen. 

Koffer 1 - Het dubbelspleetexperiment

Deze koffer is bestemd om een demonstratie te verzorgen van het dubbelspleetexperiment met behulp van losse fotonen.

Koffer 2 - Waterstofspectrum en Kleurstofspectrum

Waterstofspectrum

De leerlingen bekijken een waterstoflamp met een visuele spectrometer. Ze rekenen aan de energieniveau’s van waterstof en kunnen daarmee de spectraallijnen berekenen. Eventueel kan dit ook worden uitgebreid met een digitale spectrometer, wanneer die op school aanwezig is.

Kleurstofspectrum

De leerlingen gaan kijken naar het absorptiespectrum van drie verschillende kleurstofmoleculen. Ze rekenen aan de energieniveaus in het molecuul en kunnen daarmee de spectraallijnen berekenen. Deze kunnen vervolgens gecontroleerd worden met een spectrometer.

Koffer 3 - Constante van Planck

De leerlingen gaan de drempelspanning van verschillende kleuren LED’s bepalen en daarmee de constante van Planck. De drempelspanning kan op verschillende manieren bepaald worden, namelijk visueel, met een stroommeter of door de condensator te laten ontladen via een LED. De ontladingscurve kan worden gemeten met Coach (of een soortgelijk programma), waarna met een functiefit de drempelspanning wordt bepaald. Dit experiment kan uitgebreid worden door de leerlingen eerst de golflengte van de LED te laten meten met een spectrometer.

Koffer 4 - Lab on a Chip

De leskoffer Lab on a chip is bedoeld voor gebruik bij de NLT-module Lab on a chip (vwo en havo) of profielwerkstukken. In de koffer zitten twee chiphouders, verschillende fluidische chips, twee pompen en aansluitmateriaal. Ook zijn de zelf te maken vouwchips (folie) en gietmallen voor PDMS aanwezig. Met een extra set van twee pompen zijn twee complete opstellingen te bouwen. Van de leskoffers en extra pompen is een beperkt aantal beschikbaar.

Kosten

De kosten bedragen € 25,- per week + €10,- voor elke week daarna.  

Aanvraag indienen

Via het online formulier kan een leskoffer worden aangevraagd. Wij zullen per mail laten weten of de koffer beschikbaar is op de aangevraagde datum en kunnen daarna de aanvraag definitief bevestigen. 

Vraag snel je leskoffer aan!
Klik hier!