Duurzame onderwijsontwikkeling

hoe kunnen scholen het best omgaan met de uitdagingen die duurzame onderwijsontwikkeling met zich meebrengt? 

Het is een uitdaging voor scholen om duurzame onderwijsontwikkeling met behulp van professionele leergemeenschappen, zoals datateams, te realiseren. Vaak is het lastig om van het werken met datateams een routine te maken, waardoor opgedane kennis en middelen verloren gaan. Maar wat verstaan we precies onder duurzaamheid in het onderwijs? Welke vormen van duurzaamheid bestaan in de praktijk? En welke factoren zijn van invloed op duurzaamheid? 

De Universiteit Twente doet samen met de Rijksuniversiteit Groningen op dit moment onderzoek naar hoe leiderschap van invloed is op duurzame onderwijsontwikkeling, want dat speelt een belangrijke rol. 

Conferentie Leiderschap voor duurzame onderwijsontwikkeling