Artificial inteligence voor feedback in het onderwijs

WE ORGANISEERDEN EEN HACKATON OVER ARTIFICIAL INTELLIGENCE VOOR FEEDBACK IN HET ONDERWIJS

Click here for the English website / Klik hier voor de Engelse website

Op 5, 6 & 7 oktober organiseerden we een Artificial Intelligence Hackaton over geven van feedback in het onderwijs. We kijken terug op een succesvol evenement en hopen dat alle deelnemers een leuke en intressante paar dagen gehad hebben. Tijdens de Hackaton deden zeven teams mee: Cito, scheikunde docenten, docenten van het Carmel, onderzoekers binnen BMS, studie vereniging Serpentine van de TUEindhoven, Pre-University en 4TU. Ze loste in drie dagen een zelfgekozen casus op in het thema van de Hackaton. Bekijk dit blog van Kim Schildkamp voor een beschrijving van het programma. 

Winnaars Hackaton

De scheikunde docenten zijn uiteindelijk als winnaar bekroont!  Wil je meer informatie over het winnende idee, lees dan dit blog voor een interview met het winnende team door Adelson de Araujo. 

Deze hackaton was georganiseerd vanuit de proeftuin AI, die is ontworpen door de zone faciliteren en professionaliseren van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. 
Het winnende team
Het winnende team samen met de jury

Tijdens de Hackaton waren de teams drie dagen bezig met het oplossen van één bepaalde casus. Het thema van deze AI hackaton was feedback. De teams kozen een casus binnen dit thema welke ze, met behulp van experts (Jedi's), hebben opgelost. De uiteindelijke ideeen zijn op de laatste dag gepresenteerd. Waarna de jury, bestaande uit Maurice van Keulen, Bernard Veldkamp, Pierre GorissenDuuk Baten en Bertine van Deyzen, een winnaar verkoos. Daarnaast waren er tijdens het evenement ook verschillende inspiratie sessies, meer info over de inhoud hiervan is hier onder te vinden. 

“Vóór de hackaton was ik bang voor AI, had ik een beeld van terminators die de planeet overnamen. Deelname aan deze hackaton heeft mij bewust gemaakt van wat AI wel en niet kan, en de mogelijkheden die het te bieden heeft. Maar het zorgde er ook voor dat ik onze menselijke hersenen nog meer bewonderde”
Deelnemer Hackaton

Aftermovie Hackaton


Keynotes & downloads

 • Opening Kim Schildkamp - 5 oktober

  De Hackaton werd geopend door Kim Schildkamp op de woensdavond. 

  Wie?: Kim Schildkamp
  Organisatie: Universiteit Twente

 • Duuk Baten - 5 oktober

  AI, de grote belofte van het onderwijs?

  Nieuwe technologie brengt nieuwe mogelijkheden en kansen, ook voor het onderwijs. In deze lezing praten we over de ontwikkelingen van AI als technologie en de mogelijke toepassingen in het onderwijs-domein. Hoe kan AI gebruikt worden in de college-zaal, de instelling, en de wijde wereld?

  Wie? Duuk Baten
  Organisatie: SURF

 • Maurice van Keulen - 6 okt

  Twee bedreigingen voor Analytics en AI: datakwaliteit en snel leren

  Analytics en AI zijn veelbelovend en de samenleving is er in toenemende mate van afhankelijk, maar het is niet allemaal goud wat er blinkt. Er zijn bedreigingen voor de robuustheid van analytics en AI waar we ons bewust van moeten zijn. We moeten methoden en technieken ontwikkelen om ze op te sporen en te beperken, zodat onze analytics en AI gegarandeerd robuust zijn.
  In deze lezing belichten we twee van die bedreigingen: datakwaliteit, of liever gezegd het gebrek daaraan, en short-cut learning, waarbij voorspellende modellen op onverwachte en ongewenste manieren leren redeneren.

  Voor een niet-technisch publiek. Geen voorkennis nodig, behalve op een hoog niveau weten wat analyse en AI is. De meest technische term die gebruikt moet worden is "voorspellend model".

 • Pierre Gorissen - 7 okt

  AI in het onderwijs: de robot aan het stuur?

  De inzet van AI in het onderwijs biedt veel mogelijkheden en kansen voor docenten en leraren. Maar hoe zit dat voor de student en leerling? Hoe combineren we de inzet van adaptieve systemen met de wens om studenten juist meer stuurkracht te geven binnen hun onderwijs?

  Wie?: Pierre Gorissen
  Organisatie: HAN University of Applied Sciences

Organisatoren

De Hackaton werd georganiseerd door de Universiteit Twente, in samenwerking met AID-E networkCELTLISAPre-UPro-UTELTvakgroep CODE & vakgroep ELAN. Extra veel dank aan onze sponsoren CEE & DSI!

Overzicht Pro-U activiteiten

Naast de Hackaton, organiseren we bij Pro-U ook nog andere activiteiten op het gebied van docentprofessionalisering en onderwijsontwikkeling. Het Pro-U programma ontstaat door co-creaties van UT-onderzoekers, vakdidactici van de UT-lerarenopleiding en docenten uit het voortgezet onderwijs. UT-medewerkers ontwikkelen programma’s op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, met als doel deze direct in de lespraktijk toe te kunnen passen. Tevens is het Pro-U aanbod sterk verweven met de UT-lerarenopleidingen en dat zorgt voor een doorlopende lijn van ‘samen opleiden’ naar ‘samen professionaliseren’.

Het aanbod van Pro-U wordt weergegeven in verschillende expertises. Binnen een expertise kunnen activiteiten worden aangeboden (bijv. een Inspiratiemiddag of conferentie), maar delen we ook relevante wetenschappelijke artikelen en mogelijkheid tot maatwerk op de eigen school waarbij Pro-U bijvoorbeeld als sparringspartner kan worden ingezet. Tevens hebben we de beschikking over een eigen assessmentcentrum: Assessmentcentrum Twente (ACT). Vanuit het assessmentcentrum wordt advies en richting gegeven aan de professionalisering van (toekomstige) docenten door de beoordeling en ontwikkeling van onderwijstalent. Kijk op deze webpagina voor ons volledige aanbod!

Meer weten over AI?

De term Artificiële intelligentie (AI) is in 1956 geïntroduceerd door wetenschapper John McCarthy. Hij definieerde AI als 'de wetenschap en techniek van het maken van intelligente machines'. In onze samenleving is steeds meer data beschikbaar. Deze data, toenemende kracht van computers en academische doorbraken zorgen ervoor dat de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intellingence (AI) flink groeien. Met AI kunnen we patronen ontdekken in grote hoeveelheden data, die menselijk denken en rationeel redeneren repliceren (zoals bijvoorbeeld het generaliseren, beargumenteren, interpreteren en het leren van het verleden). AI biedt ook veel kansen voor het onderwijs en kan ingezet worden voor bijvoorbeeld roostering, serviceprocessen, verbeteren van gelijke kansen, het verbeteren van het toetsen van kennis, het plaats- en tijdonafhankelijk (leven lang) leren of kwaliteitszorg.

Meer weten over Artificial Intelligence? Bekijk dit artikel eens:

Klik hier voor de Engelse site! / Click here for the English site!