Workshops & profielkeuze

Omschrijving workshops

Hieronder is een korte omschrijving te vinden van elke workshop.

Onderbouw workshops

De onderbouw workshops zijn voor leerlingen in 1 t/m 3 vwo. Ze zijn gekoppeld aan de profielen op de middelbare school. Daarnaast bieden we een tweetal workshops aan met betrekking tot studie-vaardigheden van de leerlingen. De onderbouw workshops worden zowel aangeboden in onze workshop programma's als tijdens de Profielkeuzedagen. Hieronder zijn de omschrijvingen van de onderbouw workshops weergegeven. 

Conditie

Iedereen weet dat sporten goed is voor je conditie, maar wat is ‘conditie’ eigenlijk? Welke organen spelen een belangrijke rol voor onze conditie, hoe werken deze organen en hoe kan je conditie meten? In deze workshop ga je aan de slag met het onderwerp conditie en leer je op welke manier het hart, de longen en de spieren samenwerken voor een goede conditie. Door zelf experimenten te doen kom je erachter hoe goed jouw conditie is.

Aan de slag met gedrag

Zou jij zonder Facebook of Instagram kunnen? Hoe komt het dat steeds meer jongeren verslaafd zijn aan social media? In deze workshop onderzoek je verslavingsgedrag rond social media en bekijk je social media vanuit verschillende kritische perspectieven. Je gaat brainstormen over de verschillende apps en websites en bekijkt video’s over social media verslaving. Daarnaast vul je zelf een psychologische test over Facebook verslaving in (de Bergen Facebook Addiction Scale) en doe je inzichten op over verslavingsgedrag en psychologisch onderzoek.

Ondernemerschap

Ondernemers staan erom bekend om creatieve en proactieve kwaliteiten te bezitten. Ze wachten niet af maar grijpen elke kans aan die op hun pad komt. Ben jij creatief genoeg om je eigen bedrijf te beginnen? Welke stappen moet je zetten en wat is de sleutel tot een succesvol bedrijf? Tijdens deze workshop wordt jouw creativiteit op de proef gesteld en word je uitgedaagd om een concreet businessplan te creëren waarmee je een bedrijf gaat starten dat winstgevend is.    

Bruggen bouwen

Tijdens deze workshop maak je kennis met het meest kenmerkende object van de civiele techniek: bruggen. Er zijn verschillende typen bruggen, maar ze hebben allemaal dezelfde functie en moeten voldoen aan dezelfde eisen: een verbinding voor verkeer van A naar B. Op een brug staan een heleboel krachten. De brug moet deze krachten opvangen, waardoor het iets doorbuigt. Deze doorbuiging moet niet te groot worden, anders gaat de brug kapot. Je gaat zelf aan de slag met het bouwen van een type brug. Welke brug kan de grootste kracht aan en zal de strijd winnen?  

Lab on a chip

Met nanotechnologie is het mogelijk om op hele kleine schaal (nanometer: een miljardste van een meter) te werken met deeltjes en nieuwe materialen te ontwikkelen. Met deze innovatieve technieken kunnen wetenschappers nu de functies van een laboratorium op één chip samenvoegen, ter grootte van een muntstuk! Met deze lab-on-a-chip kun je bijvoorbeeld medische onderzoekjes als bloedonderzoek extreem snel laten verlopen, wat veel tijd en geld kan besparen. In deze workshop krijg je meer te weten over de werking van zo’n lab-on-a-chip aan de hand van proefjes die de scheikundige fenomenen achter de chips uitleggen.

Metronet

Grafentheorie is een groot gebied binnen de wiskunde. Het wordt vaak toegepast in routebeschrijvingen: waarbij er honderden mogelijkheden zijn om van A naar B te komen maar je de snelste route wilt gebruiken. Om uit alle opties de snelste route te kiezen, zou je de tijdsduur van alle routes kunnen berekenen en daaruit de kleinste te selecteren. Dit kost enorm veel tijd, dus moet er slimmer gerekend worden. Deze workshop laat zien hoe wiskundigen hun analytisch denkvermogen toepassen om op een slimme en tijdsefficiënte manier tot de beste oplossing te komen.

Nieuw product te koop

15% van de jongeren in Nederland heeft overgewicht. De overheid wil hier wat aan doen en heeft gemeentes, waaronder gemeente Enschede, de opdracht gegeven om actie te ondernemen. Gemeente Enschede heeft besloten actie te ondernemen door middel van het voeren van en campagne en heeft de vwo-leerlingen van de onderbouw van uw school gevraagd om deze campagne op te zetten. Tijdens deze workshop leren leerlingen hoe gedragsverandering teweeg kan worden gebracht door het geven van een campagne. Welke campagne is volgens de gemeente het meest geschikt?

Politiek

Hoe is het politieke systeem van Nederland ingericht? En wat doet een politieke partij precies? Tijdens deze workshop vorm je in een groep een fictieve partij. Samen verdiepen jullie je in de standpunten van de partij. Jullie gaan een motie schrijven over een van de vijf thema’s: veiligheid, migratie, onderwijs, milieu of pensioen- en belastingstelsel. Ieder groepje wordt gevraagd om een fractievoorzitter aan te wijzen die een korte pitch van ongeveer een minuut kan geven aan de klas. Na de pitches zullen de overige partijen stemmen over het wel of niet aannemen van de motie.

Vaardigheden: Visuele denktechnieken

Bij het oplossen van ingewikkelde problemen is het handig als je het probleem goed kunt analyseren en technieken onder de knie hebt die je helpen om tot een creatieve oplossing te komen. Een techniek die hierbij goed van pas komt is ‘visueel denken’. Tijdens deze workshop krijg je eerst uitleg over wat visueel denken eigenlijk is en waarom, bijvoorbeeld, wetenschappers de techniek veel gebruiken. Je maakt een mindmap om verschillende oplossingen en ideeën te genereren (verzinnen) en structureren, je gaat schetsen om de ideeën visueel te onderzoeken en vervolgens bouw je een 3D prototype van je uiteindelijke oplossing.

Vaardigheden: Wetenschappelijke vorming

Wat is nou het verschil tussen alfa, bèta of gamma? En wat past het meeste bij jou? Daar kom je bij de workshop wetenschappelijke vorming achter! Tijdens deze workshop maak je kennis met deze verschillende gebieden in de wetenschap door zelf een alfa-, bèta- of gammaonderzoek uit te voeren.

Bovenbouw workshops

De bovenbouw workshops zijn voor leerlingen in 4 t/m 6 vwo. Ze zijn gekoppeld aan de bachelor opleidingen van de Universiteit Twente. Daarnaast bieden we een viertal vaardigheden workshops. Hieronder zijn de omschrijvingen van de bovenbouw workshops weergegeven. 

Technische Geneeskunde + Biomedische Technologie + Gezondheidswetenschappen

Je loopt stage bij de huisarts in je huidige woonplaats. In de wachtkamer zit een patiënt en jij krijgt als technisch geneeskundige de opdracht van de huisarts om middels een anamnese en lichamelijk onderzoek uit te zoeken wat hen mankeert. Wat is er met de patiënten aan de hand? Als je er achter komt wat er aan de hand is ga je zoeken naar de optimale oplossing voor de patiënt, door dit als een Biomedisch technoloog aan te pakken. Tot slot is het van belang dat je je als gezondheidswetenschapper afvraagt in hoeverre de oplossing ethisch verantwoord is. In deze workshop maak je kennis met de vernieuwingen in de gezondheidszorg door de steeds toenemende digitalisering en automatisering.

Psychology

In deze workshop kruip je in de huid van een psycholoog of cliënt. Als psycholoog moet je in een gesprek met de cliënt erachter zien te komen waarom de cliënt zich ongewenst gedraagt. Wanneer dit duidelijk is, kan er pas echt over worden gegaan naar gedragsverandering. Wat moet er gebeuren dat de cliënt zich wel gewenst gaat gedragen? Hier dienen de psycholoog en de cliënt middels het 4G-schema achter te komen.

Aan het einde van de workshop heb je kennis van:

 • De inhoud van het 4G-schema van de cognitief gedragsmatige gespreksmethode;
 • Wat de vier basisemoties zijn;
 • Hoe het 4G-schema bij gespreksvoering moet worden toegepast;
 • Hoe het 4G-schema op een maatschappelijk probleem moet worden toegepast.
Communication Science

Social media nemen een belangrijke plaats in ons leven in. Maar welke gevolgen kan het delen van berichten hebben? Wat kun je delen en wat beter niet? Tijdens deze workshop kies je de perfecte kandidaat voor een openstaande vacature, door onder andere te kijken naar hun profiel op social media.

Aan het einde van de workshop heb je kennis van:

•             Wat social privacy inhoudt;
•             Welke positieve en negatieve gevolgen het gebruik van social media kan hebben;
•             Waar je zelf rekening mee zou moeten houden bij het gebruik van social media.

Management, Society and Technology

Rekening houden met belangen van anderen bij het maken van een beslissing, zou makkelijk moeten zijn toch? Het klinkt simpeler dan dat het is! Tijdens deze workshop wordt je uitgedaagd om aan de hand van casussen tot de juiste beslissing te komen. Moeten voertuigen in het park verboden worden of, helemaal iets anders: welke nummers worden er gedraaid op een schoolfeest?

Aan het einde van de workshop:

 • Heb je geleerd om een casus vanuit verschillende perspectieven te belichten;
 • Begrijp je de meerwaarde van het multidisciplinair karakter van de studie Management, Society & Technology.
Industrial Engineering & Management

Wat komt er allemaal bij kijken bij het verkopen van een product? Door middel van een spel tijdens deze workshop ontdek je alle facetten van het verkoopproces en neem je de rol aan van werknemer bij het bedrijf @dministratie BV. Je krijgt te maken met transporteurs, collega’s en klantorders die om je oren vliegen. Hoe doorloop jij dit proces en moet worden verbeterd? Probeer deze verbeteringen uit zodat jij het verkoopproces optimaal kunt laten verlopen!

International Business Administration

Wat komt er allemaal bij kijken bij het verkopen van een product? Door middel van een spel tijdens deze workshop ontdek je alle facetten van het verkoopproces en neem je de rol aan van werknemer bij het bedrijf @dministratie BV. Je krijgt te maken met transporteurs, collega’s en klantorders die om je oren vliegen. Hoe doorloop jij dit proces en moet worden verbeterd? Probeer deze verbeteringen uit zodat jij het verkoopproces optimaal kunt laten verlopen!

Aan het einde van de workshop:

 • Kun je uitleggen wat investeren is;
 • Kun je benoemen waar een investeerder op moet letten bij het doen van een investering;
 • Heb je ervaren dat een investering in de praktijk moeilijk kan zijn. 
Industrial Design + Creative Technology

Deze workshop vraagt om jouw creativiteit! Je gaat zelf een app ontwerpen voor smartphones die een (huishoudelijk) apparaat verbindt met smartphones.

Aan het einde van de workshop heb je kennis van:

 • Hoe je van een brainstorm tot een conceptontwerp komt;
 • Wat een morfologisch schema is;
 • Hoe je een morfologisch schema gebruikt bij het definiëren van een concept;
 • Paper prototype te gebruiken om de interface van een concept te testen.
University College Twente

Fietsen zonder licht is gevaarlijk. Toch blijken ongelukken, campagnes, waarschuwingen en boetes fietsers niet te kunnen overtuigen. Hoe kan jij met behulp van technologie het gedrag van de fietsers veranderen om toch verlicht de straat op te gaan? Tijdens deze workshop maak je kennis met de interactie tussen problemen in de maatschappij en de invloed de technologie hierop.

Aan het einde van de workshop:

 • Kun je voorbeelden noemen van hoe techniek mensen op verschillende manieren kan beïnvloeden;
 • Kun je uitleggen hoe gedrag op verschillende manieren kan worden beïnvloed;
 • Kun je de opgedane kennis tijdens de workshop toepassen bij het ontwerpen van een elektronisch product;
 • Kun je uitleggen hoe techniek en maatschappij gecombineerd kunnen worden in University College Twente.
Civil Engineering

Het station van Enschede Centraal is nodig aan vernieuwing toe en jij bent door gemeente Enschede uitgekozen om een nieuw ontwerp te maken! Gaat de gemeente met jouw ontwerp akkoord? Tijdens deze workshop maak je kennis met het ontwerpproces van de bouwinfra sector binnen de civiele techniek.

Aan het einde van de workshop heb je kennis van:

 • Wat het ontwerpproces van de bouwinfra sector binnen de civiele techniek inhoudt;
 • Hoe je de eerste fase van het ontwerpproces moet uitvoeren.
Electrical Engineering

Lijkt het jou leuk om je eigen audioversterker te bouwen? Klinkt leren over elektrische circuits en de technische componenten van een versterker jou als muziek in de oren? Meld je dan aan voor deze workshop!

Aan het einde van de workshop heb je kennis van:

 • Hoe een elektrisch circuit in elkaar steekt;
 • Hoe je de verschillende componenten uit de elektrotechniek kunt benoemen.
 • Hoe je een audioversterker bouwt.
Technische Natuurkunde

De opleiding Technische Natuurkunde richt zich op het verklaren van natuurlijke verschijnselen. Deze workshop richt zich op akoestiek en magnetisme. In deze workshop ga je stapsgewijs experimenten uitvoeren die je steeds dichter brengen bij de verklaringen van deze verschijnselen.

Aan het einde van de workshop heb je kennis van:

 • Hoe je de theorie over akoestiek en magnetisme kunt toepassen bij de uitvoering van de experimenten;
 • Hoe je de theorie over akoestiek en magnetisme kunt koppelen aan de resultaten van de experimenten;
 • Hoe je de verschijnselen akoestiek en magnetisme kunt verklaren.
Chemical Engineering

Wat gebeurt er met een gelatineblaadje als je dit in een glas met water legt? Daar kom je bij de workshop Chemical Engineering achter. Deze workshop gaat over polymeren, waarbij je door middel van het uitvoeren van een experiment zult ervaren wat de invloed is van een polymeer op materiaal eigenschappen. Daarnaast zal je worden uitgedaagd om een nieuwe uitvinding te bedenken waarin je een polymeer-LED kunt toepassen.

Aan het einde van de workshop heb je kennis van:

 • De invloed van de ketenlengte van een polymeer op de materiaaleigenschappen;
 • Het verschil tussen thermoplastics en thermoharders;
 • Wat er gebeurd als polymeren verwarmd worden;
 • Wat er met lichtgevende polymeren ontworpen kan worden.
Advanced Technology

Bij deze workshop ga jij je eigen vliegtuigdesign ontwerpen. Welke designkeuzes maak jij hierbij en waarom? De vliegtuigentest zal uiteindelijk uitwijzen welk vliegtuig het beste ontwerp heeft!

Aan het einde van de workshop heb je kennis van:

 • Het belang van multidisciplinaire design keuzes bij het maken van een ontwerp.
Computer Science + Business & IT

Tijdens deze workshop ga je bezig met databeveiliging en word je uitgedaagd om versleutelde data te kraken. Je gaat zelf tekst versleutelen, ontcijferen en kraken met basale encryptiemethodes. Lukt het jou om de codes te kraken?

Na deze workshop:

 • Kun je uitleggen hoe symmetrische encryptie in essentie werkt;
 • Kun je zelf tekst versleutelen en ontcijferen met basale encryptiemethodes (Caesar-cipher en Vigenère-cipher);
 • Kun je uitleggen hoe versleutelde data, versleuteld met diezelfde basale encryptiemethodes, gekraakt kan worden;
 • Kun je met een Caesar-cipher versleutelde data kraken.
Applied Mathematics

Bij deze workshop moet je met behulp van logisch redeneren en wiskundige formules een moord zien op te lossen. Match hierbij de eigenschappen van de dader met de eigenschappen van de verdachten. Het tijdstip van overlijden van het slachtoffer, de kamer van de doodsoorzaak en de lichaamslengte van de dader zal je moeten bepalen. Welke verdachten vallen er dan af en welke verdachte blijft nog over?

Aan het einde van de workshop heb je kennis van:

 • Hoe door middel van logisch nadenken en wiskundige formules een misdaad op te lossen is.
Vaardigheden: Academisch schrijven

Kan jij wel wat hulp gebruiken bij het schrijven van je profielwerkstuk? Bij de workshop academisch schrijven word je voorbereid op het schrijven van je profielwerkstuk en andere verslagen. Je leert hierbij waar je op moet letten bij het schrijven, hoe je structuur kunt aanbrengen in een verslag en hoe een goed verslag is opgebouwd. In deze workshop krijg je een basisvaardigheid mee die je in de rest van je studieloopbaan goed kunt gebruiken! 

Aan het einde van de workshop:

 • Kun je het belang van academisch schrijven benoemen;
 • Weet je bij welke onderzoeksfasen schrijven van belang is;
 • Kan je uitleggen hoe je structuur brengt in een verslag;
 • Kan je uitleggen hoe een goed verslag is opgebouwd.
Vaardigheden: Hoe doe je een wetenschappelijk onderzoek

Wanneer is een onderzoek wetenschappelijk en wanneer niet? Daar kom je tijdens deze workshop achter. Bij deze workshop leer je meer over wetenschappelijk onderzoek doen, en door zelf aan de slag te gaan leer je meer over wetenschappelijke vraagstelling en verschillende onderzoeksmethoden.

Aan het einde van de workshop heb je kennis van:

 • Waarom wetenschappelijke kennis onzeker is;
 • Hoe je SMART-onderzoeksvragen moet formuleren;
 • Hoe je wetenschappelijk onderzoek moet uitvoeren;
 • Hoe je verschillende onderzoeksmethoden kunt onderscheiden.
Vaardigheden: Online samenwerken

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Neem je laptop mee, want bij deze workshop ga jij online samenwerken met je groepsgenoten. Samen met je groepsgenoten moet je een opdracht afronden, maar… overleg mag alleen digitaal plaatsvinden! Redden jullie het om de opdracht af te ronden?

Aan het einde van de workshop:

 • Weet je hoe je de handige tools van Google Drive kan gebruiken;
 • Weet je welke toepassingen je het best in kan zetten voor online groepswerk;
 • Heb je geleerd handig te communiceren via Google Drive met je groepsgenoten.
Vaardigheden: Leren plannen

Je hebt vast wel eens als feedback gehad dat je iets beter had moeten plannen. Maar wanneer plan je nou iets goed? En kun je met deze planning efficiënt studeren? Plannen klinkt zo gemakkelijk, maar in de praktijk blijkt nog wel eens het tegendeel. Op de universiteit wordt plannen dan ook als een academische vaardigheid gezien waarover jij moet beschikken wanneer jij een wetenschappelijke opleiding gaat volgen. In deze workshop leer je meer over verschillende planningsvormen, factoren die jouw concentratie kunnen beïnvloeden en hoe je deze kennis weer kan gebruiken om efficiënt te kunnen studeren. Kortom, leren plannen = leren efficiënt te studeren.

AANVRAGEN

Aanvragen dienen minimaal 6 weken van te voren worden ingediend. Aanvragen zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaar van Pre-U. Mail naar workshops-pre-u@utwente.nl om een workshop programma aan te vragen. Geef in de mail aan: voorkeursdatum om te komen, aantal leerlingen, klas en naam school. 

MEER INFORMATIE  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met workshops-pre-u@utwente.nl.