Wedstrijden & seminars

Scholierenseminar

Het scholierenseminar euregio wil scholieren samenbrengen om van gedachten te wisselen over actuele maatschappelijke vraagstukken in de europese unie, in het bijzonder in de grensregio's, de euregio's.

Euregio Scholierenseminar

Dit jaar nemen vier verschillende scholen deel aan de Euregio Scholierenseminar. Het Assink Lyceum uit Haaksbergen, het Alexander Hegius Gymnasium uit Ahaus, het Gymnasium Georgianum uit Vreden en de Scholengemeenschap Marianum uit Oost Gelre selecteren gezamenlijk 60 leerlingen om deel te laten nemen aan de seminar. Deze leerlingen komen op een tweedaags Seminar bijeen, waarvoor een inspirerend programma is voorbereid.

Het Seminar wordt gehouden op donderdag 9 en vrijdag 10 februari 2017, op verschillende locaties: het Euregio vergadercentrum in Gronau/Glanerbrug, Tobit Software, Ahaus, en de University of Twente/Kennispark in Enschede. De voertaal van de seminar is op 9 februari voornamelijk Duits en Nederlands, en op 10 februari voornamelijk Engels. Het Seminar vindt plaats onder auspiciën van het Nederlands-Duits Forum.

Informatie 

Op deze pagina vind je alle nodige praktische informatie omtrent de Euregio Scholierenseminar. Voor actuele updates over de lezingen, presentaties, gasten en workshops kan je lid worden van de Euregio Scholierenseminar Facebookgroep. Deze groep is opgericht om scholieren, docenten en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van informatie rondom de seminar.

Thema’s

De thema’s zijn migratie en integratie, digitalisering en media, en duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap. Het centrale thema voor de tweede dag van de seminar is 'migratie stromen'. Dit thema wordt benaderd vanuit drie verschillende perspectieven: 1. Gemeentelijk Beleid, 2. Entrepreneurship, 3. Technologie. Het doel van deze dag is om de studenten van verschillende scholen bij één van deze thema's in te delen en ze te laten wennen aan de manier van denken, formuleren en algemene interesses van belanghebbenden. 

Programma

Dag 1 - 9 februari

Donderdag, 9 februari 2017:

        Euregio Tageszentrum Terhaar sive Droste, Gronausestraat 1258-1260, Glanerbrug

10.00: Ontvangst en welkom:  Dr. Elisabeth Schwenzow, bestuurder Euregio

            Officiele opening en inleiding: Prof. Dr. Jan Peter Balkenende, Voorzitter DNF

                                                              - vragen en antwoorden

                                  

THEMA: MIGRATIE EN INTEGRATIE

  Moderatie: Patrick Spell

10.30: Resultaten van de ministeriële conferentie in Berlijn:

                                    Drie scholieren vertellen over hun ervaringen.

            Aan de conferentie in Berlijn hebben drie scholieren deelgenomen. Het thema van de conferentie was 'Migratie en Integratie'. Zo wordt er een brug tussen de conferentie in Berlijn en de scholierenseminar geslagen.

10.45: Hoe werd de intergratie in een nieuwe omgeving ervaren?  Knelpunten en perspectieven

               Ervaringen

             Tafelgesprekken in groepen van vier met (ex-) vluchtelingen

12.15:    Plenaire sessie sluiten: aanbevelingen/resoluties

 Plaats:  Tobit Software, Ahaus

          Parallelstrasse 41, Ahaus

THEMA: DIGITALISERING EN MEDIA

13.00:   Lunch

14.00:   Ontmoeting in het Auditorium:

14.30:   Hoorcollege Digitalisering

              Referentie: Tobit Software

15.00:  Presentaties en Discussie

             Elke 5 minuten presentatie en 10 minuten discussie:

               *Digitalisering in de detailhandel:  Marianum

                *Hoe digitale is uw stad?:         Georgianum

                *Digitaal in het ziekenhuis:                Alexander Hegius

                *Digitale klaslokaal:              Het Assink

           (Drankjes worden geserveerd)             

Moderatie: Markus Hartmann

16.00: Samenvatting en conclusies (Moderator)

16.15: Rondleiding Tobit.Campus:

            -3D printen - de persoonlijke fabriek

            -Virtuele Aero - duik in nieuwe virtuele werelden

           -Ahaus419 - een van de beste hotels van het high-tech van de wereld

          (15 minuten met 20 personen en een gids)

 

17.00: Afsluiting: Drankjes in BamBoo Beach Club


Dag 2 - 10 februari

tijdschema

inhoud

09:30-10:30

Ontvangst (Ravelijn, Hallenweg 17, 7522 Enschede)

-          Leerlingen taggen (kleur en cijfercode)

-          Koffie, thee en fris

10:30-11:30

Introductie

door dr. Margarita Jeliazkova en staatssecretaris Thorsten Klute

-          Programma toelichten

-          Centrale casus

Opening

Thorsten Klute: State secretary of Labour, Integration and Social Affairs, Nordrhein-Westfalen


Keynote

door dr. Ringo Ossewaarde

-          Migratie stromen

11:30-11:45

Pauze (inclusief koffie/thee/fris + delicatessen) & vervoer

11:45-13:15

Workshops

Migratie en Gemeentelijke Wetgeving

- Inge Stegeman: Coördinator Asiel en Integratie

Migratie en Entrepreneurship

- Joost Brinkman: Business ontwikkelaar bij NIKOS

Migratie en de sociale implicaties van informatie technologie

 - Annalisa Pelizza: Associate professor bij Wetenschap, Technologie en Beleid Studies.


Scholieren worden over drie verschillende workshops verspreid.. 5 scholieren per school, 20 studenten totaal per workshop. De selectie is willekeurig en vindt tijdens de ontvangst plaats.

 

13:15-14:15

Lunchpauze

14:15-15:45

Think-tank

Algemene casus: hoe kan publiek-private samenwerking in de technologische sectorhelpen om de toekomstige migratie stromen te voorspellen en de organisatie in het aanbieden van onderdak voor vluchtelingen verbeteren?

 

Studenten worden ingedeeld in 10 groepen van 6, twee studenten vanuit elke workshop. Selectie is willekeurig en vindt plaats tijdens de ontvangst. 

Leden van de jury: 

- Jurgen van Houdt: Wethouder gezondheid, welzijn, sport, asiel en integratie

- Pieter Boerman: directeur Pre-University, University of Twente

- Ringo Ossewaarde: Associate Professor in Sociologie en Bestuur

- Bart van Winsen: voormalig lid van parlement en raadgever

- Annalisa Pelizza: Associate Professor bij Wetenschap, Technologie en Beleid studies

- Ringo Ossewaarde: Associate Professor in Sociologie en Bestuur

15:45-16:00

Pauze ( koffie/thee/fris)

 

Deze pauze dient ook als voorbereidingstijd voor de eindpresentatie. 

16:00-16:45

Presentaties  


Van de 10 groepen presenteren de beste 3 hun bevindingen tegenover de jury.

16:45-17:15

Conclusie en afsluiting

dr. Margarita Jeliazkova

Bart van Winsen & Pieter Boerman

Scholen

Assink Lyceum - Haaksbergen

Het Assink Lyceum is een school waar wederzijds respect hoog in het vaandel staat. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich gekend en gewaardeerd voelen. Wij begeleiden de leerlingen op weg naar zelfstandigheid in leren, werken en leven. Wij werken voortdurend aan de vernieuwing en verbetering van ons onderwijs om goed aan te sluiten op de eisen van een veranderende maatschappij.


Alexander Hegius Gymnasium - Ahaus

Het Alexander Hegius Gymnasium focust op het aanbieden van een academische opleiding. De school streeft ernaar haar leerlingen voor te bereiden op een wetenschappelijke opleiding.


Gymnasium Georgianum - Vreden

Op de middelbare school Georgianum Vreden leren vandaag ongeveer duizend jongens en meisjes, onderwezen door ongeveer 80 docenten en andere betaalde medewerkers. Samen laten we ons leiden door de volgende uitgangspunten:

  • We willen denken en handelen op een Europees belang en kosmopolitisch. We realiseren onze missie in het bijzonder in het intercultureel tweetalig onderwijs.
  • Wij benadrukken de prestaties die leren van de leerlingen vraagt en moedigen testen en experimenteren aan.
  • Wij willen dat de sterktes, gaven en talenten van elk individu erkend en bevorderd worden, zodat iedereen zijn opleiding als een succes ervaart.
  • We versterken het gevoel van verantwoordelijkheid van alle leden van onze schoolgemeenschap door een sterke betrokkenheid bij elkaar en voor elkaar te eisen.
  • Wij begrijpen dat het onderwijs dient als een middel voor de bevordering van plaatselijke culturele activiteit.


Scholengemeenschap Marianum - Oost Gelre

De kracht van Marianum is dat we een opleiding bieden voor vrijwel elke leerling. Bij ons kan een leerling de opleiding volgen die het beste bij hem of haar past. We begeleiden de leerling zo persoonlijk en goed mogelijk om de opleiding met succes af te ronden. De leerlingen leren vaardigheden, die nodig zijn om in de samenleving en het vervolgonderwijs goed te kunnen functioneren.

Kortom, wij bieden leerlingen een passende opleiding en een goede basis voor de toekomst!

Sponsoren en Organisatie


PROJECTORGANISATIE EUREGIO SCHOLIERENSEMINAR

Bart van Winsen              (Coördinatie, DNF)

Scholen:

Yvonne Bouw                   S.G.Marianum                                 Groenlo/Oost Gelre

Thomas Katerkamp        Georgianum Gymnasium            Vreden

Bert Booltink                     Het Assink Lyceum                         Haaksbergen

Patrick Spell                       Alexander Hegius Gymnasium  Ahaus

 

Instituten:

Elisabeth Schwenzow   Euregio                                               Gronau

Dieter van Acken            Tobit Software                                 Ahaus

Pieter Boerman                               Kennispark UTwente/Pre-U      Enschede

Ali Mokarram                    Masterclasses Pre-U                     Enschede

 

Uitvoering:

Universiteit Twente/Pre-U:

                                          Marjolein Lindeman

                                            Daan Sluman

                                            Jochem Vreeman

                                         Dennis Arndt

* De voertaal op donderdag is Duits en Nederlands; op vrijdag voornamelijk Engels.   

Het project EUREGIO SCHOLIEREN SEMINAR wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, de Staatskanzlei NRW en de EUREGIO.Verdere bijdragen door de provincie Overijssel en de Lions Clubs Nord-West Münsterland, Hamaland, Haaksbergen.