Opgave 4

Een cilinder van 6 meter hoog staat in een waterzuiveringsinstallatie en is tot een hoogte van 4 meter gevuld met water. Helemaal onderaan de cilinder zitten twee openingen: een aanvoer en een afvoer van water.

Stel nu dat de afvoer is afgesteld op constante stroom van 0,7 liter water per seconde en de aanvoer is afgesteld op een constante stroom van 0,5 liter water per seconde.

Vraag:

a)      Wat is de netto instroom van water in de cilinder? Druk je antwoord uit in liters per seconde. Stijgt of daalt het waterniveau hierdoor?

Het volume V van een cilinder met straal r en hoogte h wordt gegeven door

           

De afvoer blijft nog steeds ingesteld op een constante 0,7 L/s en de aanvoer nog steeds op een constante 0,5 L/s. Daarnaast wordt gegeven dat de straal r van de cilinder 1,25 meter is.

b)      Met hoeveel centimeter daalt/stijgt het waterpeil in de cilinder per seconde?