Opgave 3

In Zuid-Soedan heeft een burgeroorlog de afgelopen jaren voor flinke armoede gezorgd, vooral op het platte land. Er liggen 12 plattelandsdorpen precies op één rechte lijn, zoals hieronder is afgebeeld. De afstand (in tientallen kilometers) tussen de dorpen is ook aangegeven.

Unicef wil één voedselcentrum in het gebied plaatsen, zodat de totale afstand van alle dorpen tot dat voedselcentrum zo klein mogelijk is (totale afstand = individuele afstanden bij elkaar opgeteld). Waar moet het voedselcentrum geplaatst worden?