Op de Universiteit Twente is een speciaal laboratorium ingericht voor leerlingen: het Leerlingenlab.

In dit lab kunnen klassen verschillende practica uitvoeren op het gebied van de natuurwetenschappen. Tijdens het practicum verdiepen leerlingen zich in de natuurwetenschappen, maken zij kennis met moderne apparatuur en leren zij omgaan met hedendaagse technieken. 

Voor wie? 

Practica voor groepen en klassen van 1 t/m 6 vwo en 1 t/m 5 havo. Het Leerlingenlab biedt plaats aan klassen van maximaal 30 leerlingen. Het is mogelijk om met grotere groepen leerlingen te komen, dan kan een combinatieprogramma worden aangeboden met bijvoorbeeld workshops, een bezoek aan een vakgroep of een rondleiding in een ander laboratorium. 

Aanbod practica

In de onderstaande tabel staat een overzicht van alle practica die in het Leerlingenlab worden aangeboden. De meeste practica duren een hele dag (9.30 tot 15.30 uur). Er zijn mogelijkheden om twee practica op één dag parallel aan elkaar in te plannen of dat de onderdelen van verschillende practica worden gecombineerd. Ook is het mogelijk om meerdere dagen naar het Leerlingenlab te komen tijdens een Labcamp


Vakgebied

Practicum

Doelgroep

Tijdsduur

Scheikunde

Aspirine

4 t/m 6 vwo

4 en 5 havo

6 uur

 

Membraantechnologie

4 t/m 6 vwo

4 en 5 havo

4 uur

 

Duurzame energie

3 en 4 vwo

4 en 5 havo

6 uur

 

Zonnecellen

2 en 3 vwo

2 en 3 havo

2 uur

Biologie

DNA - vingerafdruk

2 t/m 4 vwo

4 en 5 havo

6 uur

 

DNA – Polymerase chain reaction (PCR)

5 en 6 vwo

6 uur

Natuurkunde

Kwantummechanica

5 en 6 vwo

6 uur

 

Medische beeldvorming

4 t/m 6 vwo

4 en 5 havo

3 uur

Multidisciplinair

Lab on a chip

5 en 6 vwo

6 uur


Robotica

2 t/m 6 vwo

3 t/m 5 havo  

6 uur

Practica omschrijvingen

Scheikunde practica

Aspirine

In dit practicum gaan leerlingen aan de slag met de synthese van organische stoffen 2-hydroxybenzeencarbonzuur en aspirine (acetylsalicylzuur; 2-(acetyloxy)benzeencarbonzuur). Daarnaast vindt zuivering plaats door middel van omkristallisatie. Vervolgens analyseren de leerlingen hun eigengemaakte aspirine. Dit gebeurt met behulp van het smeltpunt, dunnelaagchromatografie en infrarood fingerprinting. Het tussenproduct kan geanalyseerd worden met UV VIS spectroscopie.

Membraantechnologie

Een membraan is het beste opvatten als een scheidingswand tussen twee ruimtes die doorlaatbaar is voor bepaalde specifieke stoffen. Het bekendste membraan is natuurlijk de huid. Een andere bekende toepassing is de energie die gewonnen kan worden uit de overgang tussen zoet en zout water. De doorlaatbaarheid van een membraan hangt onder andere af van de samenstelling van het membraan. In dit practicum gaan de leerlingen de doorlaatbaarheid voor bepaalde kleurstoffen onderzoeken van een drietal zelfgemaakte, verschillende polymeermembranen.

Duurzame Energie

De University of Twente doet onder andere onderzoek naar nieuwe, milieuvriendelijke manieren van energieproductie vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij kijken de onderzoekers zowel naar nieuwe processen als naar nieuwe manieren die processen efficiënter maken. Gedurende dit practicum maken de leerlingen kennis met een aantal vormen van duurzame energie. Zo gaan de leerlingen hun eigen biodiesel maken, krijgen ze een demonstratie over pyrolyse-olie, waarna een kwaliteitsbepaling plaatsvindt en bouwen ze een eigen zonnecel.

Zonnecellen

Het zonnecellen practicum is een onderdeel van het practicum duurzame energie, maar het kan ook als een op zichzelf staand practicum uitgevoerd worden. Tijdens dit practicum gaan de leerlingen zelf een zonnecel maken. Ze leren waaruit een zonnecel bestaat en welke functie de verschillende onderdelen hebben. Het doel van het practicum is om te testen welke kleurstof het beste energie uit zonlicht kan halen. Dit doen ze door het rendement van de zonnecellen te berekenen en te kijken wat de invloed van de kleurstof van de zonnecel is.


Biologie practica

DNA – Vingerafdruk

In dit practicum maken de leerlingen kennis met DNA-onderzoek. In bijvoorbeeld strafzaken wordt forensisch laboranten vaak gevraagd om een DNA-profiel of ‘DNA-vingerafdruk’ te maken om bewijsmateriaal te analyseren. Het DNA-monster van het plaats delict wordt dan vergeleken met het DNA van verdachten. De leerlingen gaan een DNA-molecuul knippen met behulp van een restrictie-enzym. Dit wordt vervolgd met een gelelektroforese om de DNA-fragmenten te scheiden en zichtbaar te maken. Met behulp van deze technieken maken de leerlingen een DNA-vingerafdruk.

DNA - Polymerase kettingreactie

De leerlingen gaan in dit practicum DNA-monsters analyseren. De DNA-monsters zijn afkomstig van vier verdachten en van de plaats delict. De taak van de leerlingen is om de dader te identificeren. Met behulp van een polymerase kettingreactie vermeerderen de leerlingen het DNA. Hierna volgt een gelelektroforese om de DNA-monsters te analyseren en het genotype te identificeren.


Natuurkunde practica

Kwantummechanica

In dit practicum maken de leerlingen kennis met kwantummechanica. Middels een aantal experimenten proberen we de leerlingen grip te laten krijgen op het onderwerp. Zo gaan de leerlingen onder andere aan de slag met het dubbelspleet-experiment en het foto-elektrisch effect. Daarnaast kijken de leerlingen naar een kleurstofspectrum en waterstofspectrum.

Medische Beeldvorming

In de medische diagnostiek worden veel technieken gebruikt om afbeeldingen van het lichaam van de patiënt te maken. Een voorbeeld van zo’n beeldvormende techniek is computertomografie (CT). Een CT-scanner gebruikt röntgenstraling om een afbeelding te kunnen reconstrueren van de doorsnede van het lichaam van de patiënt.

Bij dit practicum gaan de leerlingen metingen doen met een optische tomograaf. Hiermee gaan ze stap voor stap een beeld reconstrueren volgens hetzelfde principe als een CT-scanner. Begonnen wordt met een meting van de intensiteit, die daarna wordt omgezet in absorptiewaarden. Hierna wordt het verband tussen absorptie en grijswaarden duidelijk gemaakt. Ten slotte zal een sinogram worden gemaakt en daarna een reconstructie van het proefobject.


Multidisciplinaire practica

Lab on a Chip

Ter afsluiting van de NLT-module Lab on a Chip is het mogelijk om naar het Leerlingenlab te komen. In overleg wordt een programma opgesteld dat aansluit bij de NLT-module. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het ontwerpen en uitproberen van een eigen chip. In overleg behoort een college of bezoek aan het Nanolab ook tot de mogelijkheden.

Robotica

De robots bestaan uit een wagentje, aangedreven door twee wielen met een aantal sensoren. De motoren en de sensoren zijn op een computer(tje) aangesloten, een Arduino. De leerlingen leren hoe de robot bestuurd kan worden met behulp van het programmeren van de Arduino. Aan het eind wordt een competitie sumoworstelen gehouden: wie heeft zijn robot het slimst geprogrammeerd?

maatwerk

Heeft u speciale wensen of wilt u met een grote groep komen? Laat het ons weten en wij maken een programma op maat. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden: leerlingenlab-pre-u@utwente.nl. 

Kosten

De prijs voor practica van groepen (tot 30 leerlingen) is hieronder te vinden.  


Voor niet-partnerscholen      


Voor partnerscholen

Overzicht partnerscholen

Practica          2 uur

€ 185,- 

€ 150,-

Practica          3 uur

€ 275,-   

€ 225,-   

Practica          4 uur

€ 375,-  

€ 300,-  

Practica          6 uur

€ 550,-   

€ 450,-   

AANVRAAG

Aanmelden voor een practicum kan via het onderstaande aanmeldformulier.

Vul het aanvraagformulier in voor een practicum in het leerlingenlab
Start je aanvraag hier!

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u mailen naar leerlingenlab-pre-u@utwente.nl of contact opnemen per telefoon met John Kooiker via 053 489 5721.