Pre-U: 1 t/m 6 vwo

Persoonlijk Assistent Leraar (PAL)

Voor het voortgezet onderwijs bieden wij de mogelijkheid aan om een Persoonlijk Assistent Leraar in te zetten. Een Persoonlijk Assistent Leraar (PAL) ondersteunt docenten in hun werkzaamheden. Er zijn drie soorten PALs: de reken-, taal- en bètaPAL. 

RekenPAL

Een rekenPAL geeft bijles of ondersteunt bij huiswerkbegeleiding bij vakken als rekenen, wiskunde, economie, handel & verkoop of management & organisatie.

TaalPAL

Een taalPAL wordt ingezet om hulp te bieden bij grammatica of het schrijven van werkstukken bij vakken zoals geschiedenis en maatschappijleer. Ook bij het schrijven van een stageverslag of profielwerkstuk ondersteunen deze PALs jouw leerlingen.

BètaPAL

Een bètaPAL ondersteunt u vakinhoudelijk door te assisteren bij praktijklessen, het opzetten van practica of wedstrijden en het verzorgen van bijlessen voor de vakken scheikunde, natuurkunde, biologie, NLT of voertuigentechniek.

Flexibel

In overleg is het ook mogelijk om een PAL in te zetten voor een ander project. Er zijn PAL's die lessen Life & Science of Wetenschapsorientatie verzorgen of specifiek huiswerkuren begeleiden. 

Tijden, kosten en begeleiding

Uren

Een PAL werkt 4, 6, 8 of 12 uur per week (0.1, 0.15, 0.2 of 0.3 fte). De momenten waarop een PAL werkt is afhankelijk van de wensen van jouw school, de mogelijkheden van de PAL en de reistijd.

Kosten

Een PAL kost €32,00 per uur dat de PAL op de school aanwezig is. Dit is inclusief werving, opleiding en begeleiding vanuit de universiteit.

Begeleiding

De PAL's krijgen begeleiding in de vorm van opleiding, training en evaluatie. Jouw school begeleidt de PAL in zijn werkzaamheden op school. De voorwaarde die wij stellen is dat de PAL voor elke 0.3 fte dat hij werkt, hij 0.1 fte aan begeleiding ontvangt van de school.

AANVRAAG

Ben je geïnteresseerd in het PAL-project en wil je kijken naar de mogelijkheden? Vul dan het onderstaande formulier in. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden voor het inzetten van een PAL. Je moet er wel rekening mee houden dat het enkele weken kan duren voordat er een PAL is gevonden die specifiek aansluit bij jouw project en/of wensen.

Aanvraagformulier PAL
Vul hier het aanvraagformulier in voor een PAL
Start je aanvraag hier!

Voorwaarden PAL-project 

Het PAL project wordt uitgevoerd door Pre-U, het Pre-university programma van de University of Twente. Voor de samenwerking tussen de school en Pre-U gelden de volgende voorwaarden.