Pre-U: 1 tot 6 vwo

Pre-U Leerlingenlab voor middelbare scholen

Binnen de Universiteit Twente is een speciaal laboratorium voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, het Pre-U Leerlingenlab. In dit lab kunt u met uw klas verschillende practica uitvoeren op het gebied van de natuurwetenschappen. Tijdens het practicum verdiepen de leerlingen zich in de natuurwetenschappen, maken zij kennis met moderne apparatuur en leren zij omgaan met hedendaagse technieken. Het Leerlingenlab biedt plaats aan klassen van maximaal 30 leerlingen. 

Voor wie? 

  • Practica voor groepen en klassen van 2 t/m 6 vwo en 3 t/m 5 havo

Aanbod Practica

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle practica die in het Leerlingenlab worden aangeboden. De meeste practica duren een hele dag (9.30 tot 15.30 uur). Er zijn mogelijkheden om twee practica op één dag parallel aan elkaar in te plannen of dat de onderdelen van verschillende practica worden gecombineerd. In verband met de capaciteit van het lab hanteren wij een maximum van 30 leerlingen. 


Vakgebied

Practicum

Doelgroep

Tijdsduur

Scheikunde

Aspirine

4 t/m 6 vwo

4 en 5 havo

6 uur

 

Membraantechnologie

4 t/m 6 vwo

4 en 5 havo

4 uur

 

Duurzame energie

3 en 4 vwo

4 en 5 havo

6 uur

 

Zonnecellen

2 en 3 vwo

2 en 3 havo

2 uur

Biologie

DNA - vingerafdruk

2 t/m 4 vwo

4 en 5 havo

6 uur

 

DNA – Polymerase chain reaction (PCR)

5 en 6 vwo

6 uur

Natuurkunde

Kwantummechanica

5 en 6 vwo

6 uur

 

Robotica

2 t/m 6 vwo

3 t/m 5 havo

6 uur

 

Medische beeldvorming

4 t/m 6 vwo

4 en 5 havo

3 uur

Multidisciplinair

Lab on a chip

5 en 6 vwo

6 uur

Deze practica zijn hierover visueel weergegeven per thema. 


Tevens is er de mogelijkheid om uw bezoek uit te breiden met een studievoorlichting of een rondleiding. Hierbij heeft u keuze uit een rondleiding over de campus, rondleiding in het NanoLab, Experimental Centre for Technical Medicine of het Virtual Reality Lab. Ook geeft Pre-U u de mogelijkheid leskoffers te huren op het gebied van quantummechanica en de NLT-module Lab on a Chip.

Scheikunde practica

Aspirine

In dit practicum gaan leerlingen aan de slag met de synthese van organische stoffen 2-hydroxybenzeencarbonzuur en aspirine (acetylsalicylzuur; 2-(acetyloxy)benzeencarbonzuur). Daarnaast vindt zuivering plaats door middel van omkristallisatie.
Vervolgens analyseren de leerlingen hun eigengemaakte aspirine. Dit gebeurt met behulp van het smeltpunt, dunnelaagchromatografie en infrarood fingerprinting. Het tussenproduct kan geanalyseerd worden met UV VIS spectroscopie.

Geschikt voor 5 en 6 vwo. In overleg kan het practicum ook gegeven worden aan 3 en 4 vwo.

Membraantechnologie

Een membraan is het beste opvatten als een scheidingswand tussen twee ruimtes die doorlaatbaar is voor bepaalde specifieke stoffen. Het bekendste membraan is natuurlijk de huid. Een andere bekende toepassing is de energie die gewonnen kan worden uit de overgang tussen zoet en zout water. De doorlaatbaarheid van een membraan hangt onder andere af van de samenstelling van het membraan. In dit practicum gaan de leerlingen de doorlaatbaarheid voor bepaalde kleurstoffen onderzoeken van een drietal zelfgemaakte, verschillende polymeermembranen. 

Geschikt voor klassen tot 20 leerlingen uit 5 en 6 vwo. 

Duurzame Energie

De University of Twente doet onder andere onderzoek naar nieuwe, milieuvriendelijke manieren van energieproductie vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij kijken de onderzoeker zowel naar nieuwe processen als naar nieuwe manieren die processen efficiënter maken. 
Gedurende dit practicum maken de leerlingen kennis met een aantal vormen van duurzame energie. Zo gaan de leerlingen hun eigen biodiesel maken, krijgen ze een demonstratie over pyrolyse-olie, waarna een kwaliteitsbepaling plaatsvindt en bouwen ze een eigen zonnecel.

Geschikt voor 3 en 4 vwo.


Biologie practica

De Biologie practica gaan over het onderwerp DNA. DNA-profilering maakt gebruik van moleculaire genetische methoden die het genotype van een DNA-monster vaststellen. Over de hele wereld maken onderzoekers gebruik van DNA-profilering om mensen te identificeren.

DNA – Vingerafdruk

De leerlingen gaan een DNA-molecuul knippen met behulp van een restrictie-enzym. Dit wordt vervolgd met een gelelektroforese om de DNA-fragmenten te scheiden en zichtbaar te maken. Door een combinatie van deze technieken maken de leerlingen een DNA-vingerafdruk.

Geschikt voor 4 vwo (en 4, 5 havo). In overleg kan het practicum ook gegeven worden aan 2 en 3 vwo.

DNA - Polymerase kettingreactie

De leerlingen maken in dit practicum kennis met een polymerase kettingreactie. Met behulp van deze kettingreactie vermeerderen de leerlingen het DNA. Hierna volgt een gelelektroforese om de DNA-monsters te analyseren en het genotype te identificeren.

Geschikt voor 5 en 6 vwo.


Natuurkunde practica

Medische Beeldvorming

In de medische diagnostiek worden veel technieken gebruikt om afbeeldingen in het inwendige van de patiënt te maken. Bij de meeste afbeeldingstechnieken wordt gebruik gemaakt van een of andere vorm van straling, die het lichaam doordringt (röntgenstraling, ultrageluid, elektromagnetische straling, radioactieve straling etc.). Het beeld dat hiermee tot stand komt heeft een ander karakter dan een beeld dat met zichtbaar licht tot stand komt. Om een afbeelding te kunnen beoordelen, is het van belang dat we goed weten hoe de eigenschappen van het materiaal worden afgebeeld.

In dit practicum werken de leerlingen met een optische tomograaf. 
Een bekende tomograaf uit de medische wereld is de CT-scanner. Tijdens het practicum gaan de leerlingen stap voor stap een beeld reconstrueren.

Geschikt voor klassen tot 20 leerlingen uit  4, 5 en 6 vwo. In overleg kan het practicum ook gegeven worden aan 4 en 5 havo.

Quantummechanica

In dit practicum maken de leerlingen kennis met quantummechanica. Middels een aantal experimenten proberen we de leerlingen grip te laten krijgen op het onderwerp. Zo gaan de leerlingen onder andere aan de slag met het dubbelspleet-experiment en het foto-elektrisch effect. Daarnaast kijken de leerlingen naar een kleustofspectrum en waterstofspectrum.

Geschikt voor leerlingen uit 5 en 6 vwo.

Robotica

De robots bestaan uit een wagentje, aangedreven door twee wielen met een aantal sensoren. De leerlingen leren hoe de robot bestuurd kan worden met behulp van sensoren. Aan het eind wordt een competitie sumoworstelen gehouden: wie heeft zijn robot het slimst geprogrammeerd?

Geschikt voor leerlingen uit 3, 4, 5 en 6 vwo (en  4,  5 havo).


Multidisciplinaire practica

Lab on a Chip

Ter afsluiting van de NLT-module Lab on a Chip is het mogelijk om naar het Leerlingenlab te komen. In overleg wordt een programma opgesteld dat aansluit bij de NLT-module. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het ontwerpen en uitproberen van een eigen chip. In overleg behoort een college of bezoek aan het Nanolab ook tot de mogelijkheden.

Geschikt voor 5 en 6 vwo.


Practica in ontwikkeling

We proberen ons aanbod van practica elk jaar uit te breiden met onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn. Hierbij houden we rekening met het vo-curriculum. Hieronder staan een aantal voorbeelden waar we momenteel aan werken. Heeft u belang bij één van de onderstaande onderwerpen. Laat het ons dan weten. Vaak is het mogelijk om het practicum een keer te komen uit proberen in de ontwikkelfase. Wanneer uw school lid is, zijn hier doorgaans geen extra kosten aan verbonden.

Ook staan wij open voor uw ideeën voor practica.

Geluid en Trillingen

In dit practicum maken de leerlingen kennis met verschillende soorten golven en trillingen. In de ochtend gaan de leerlingen rekenen aan golven en wordt het een ander duidelijk gemaakt aan de hand van proefopstellingen. ’s Middags passen de leerlingen het geleerde toe op een thema, bijvoorbeeld beeldvorming met geluid, trommelvliezen, tsunami’s of constructies.

Geschikt voor leerlingen uit 4 en 5 vwo.

Ontwerpen

In dit practicum maken leerlingen kennis met de studie Industrieel Ontwerpen. Alle aspecten bij een industrieel ontwerpproces worden aangestipt. Na een algemene introductie gaan leerlingen aan de slag met collages, denken ze na over doelgroepen, wordt een ontwerp getekend en als laatste wordt het ontwerp gemaakt en aan elkaar gepresenteerd. Een actieve dag voor leerlingen uit verschillende leerjaren.

LID WORDEN

U kunt als school per schooljaar lid worden van het Leerlingenlab. Voor aanvraag van een lidmaatschap, stuur een e-mail met uw naam, school en adresgegevens naar leerlingenlab-pre-u@utwente.nl. Partnerscholen van Pre-U zijn automatisch ook lid van het Leerlingenlab.

Kosten

                                                                  Voor niet-leden                Voor leden

Practica voor groepen (2 t/m 4 uur)                     € 250,-                                     € 150,-
Practica voor groepen per dag (6 uur)                 € 350,-                                     € 250,-       
Labcamp                                                              In overleg                                 In overleg
Leskoffers                                                            € 25,- p/w + €10,- voor elke week daarna

AANVRAAG

Aanmelden voor een practicum, een Labcamp of aanvraag van een leskoffer kan door een e-mail te sturen naar leerlingenlab-pre-u@utwente.nl. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen of aanvullende informatie.