Honoursprogramma

Selectie en toelating

SELECTIE EN TOELATING

Aanmelden voor het honoursprogramma kan alleen via je school. De aanmeldprocedure is als volgt:

 • Vertel de Pre-U coördinator op jouw school (of je teamleider) dat je graag wilt deelnemen aan het honoursprogramma van de Universiteit Twente. Vraag deze persoon of hij/zij ook denkt dat dit een mooie uitdaging voor jou is en of diegene (of iemand anders op school) een aanbevelingsbrief voor je wilt schrijven. Gebruik hierbij de richtlijn voor de aanbevelingsbrief, die te vinden zijn in het informatiepakket.
 • Schrijf zelf een motivatiebrief met daarin jouw verwachtingen en de beweegredenen voor het aanmelden voor het Pre-U honoursprogramma. We raden je aan om gebruik maken van de richtlijn voor de motivatiebrief, die te vinden zijn in het informatiepakket.
 • Maak een kopie van je gehele cijferlijst van het voorjaarsrapport in 4 vwo.
 • Vul je persoonsgegevens in en geef de top 3 masterclasses die je graag zou willen volgen. De masterclass top 3 is niet definitief en geen onderdeel van de selectiecriteria. Gebruik het template persoonsgegevens en masterclass top 3. Dit template kun je hier in een word-file vinden, net als in pdf in het informatiepakket.
 • Lever de documenten los van elkaar aan bij de contactpersoon van jouw school, namelijk:
  • Jouw motivatiebrief
  • Jouw persoonsgegevens en masterclass top 3
  • De kopie van je cijferlijst

Vraag de contactpersoon om deze documenten, vergezeld met de aanbevelingsbrief van een docent uiterlijk 1 juni 2018 te uploaden in de Sharepoint map van jouw school onder ‘inschrijvingen’. Je school heeft hiervoor een aparte handleiding ontvangen genaamd ‘Handleiding inschrijvingen Honoursprogramma’. Is jouw school geen partnerschool? Mail dan de 4 documenten los van elkaar uiterlijk 1 juni 2018 naar honoursprogramma-pre-u@utwente.nl

 •  Na de deadline van 1 juni zal de Universiteit Twente alle ontvangen documenten bekijken en beoordelen. Uiterlijk 1 juli ontvangen de contactpersonen van (partner)scholen een bericht of je geselecteerd bent of niet. Het kan ook zijn dat je op de reservelijst staat. In dit geval hoor je uiterlijk in september 2018 of er nog plek voor je is.
 • De contactpersoon van jouw school stuurt deze informatie aan je door en vraagt je om, ter bevestiging van je aanmelding, het template studentaccount Universiteit Twente aan te leveren. Deze template ontvangt de coördinator bij je op school zodra je geselecteerd bent. Lever voor 10 juli je template studentenaccount in, zodat wij je inschrijving compleet kunnen maken. Alleen met een afgeronde inschrijving voor de zomer kun je na de zomer starten (m.u.v. mensen op de wachtlijst).
 • Als je inschrijving compleet is gemaakt, krijg je voor de vakantie nog een persoonlijk berichtje van ons en ontvangen we je graag op donderdag 20 september 2018 tijdens de Kick-Off graag op de campus van de Universiteit Twente.

Heb je nog vragen over deze procedure of over het programma? Mail dan naar honoursprogramma-pre-u@utwente.nl