Honoursprogramma

Selectie en toelating

Diploma-uitreiking op 1 februari 2018 

SELECTIE EN TOELATING

Aanmelden voor het Honoursprogramma kan alleen via je school. De aanmeldprocedure is als volgt:

  • Vertel je docent, mentor, decaan of teamleider dat je graag wilt deelnemen aan het Honoursprogramma van de University of Twente. Vraag deze persoon of hij/zij ook denkt dat dit een mooie uitdaging voor jou is en of diegene (of iemand anders op school) een aanbevelingsbrief voor je wilt schrijven. Gebruik hierbij de richtlijn voor de aanbevelingsbrief.
  • Schrijf zelf een motivatiebrief met daarin jouw verwachtingen, jouw weekplanning en de beweegredenen voor het aanmelden voor het Pre-U Honoursprogramma. We raden je aan om gebruik maken van de richtlijn voor de motivatiebrief
  • Maak een kopie van je gehele cijferlijst van het voorjaarsrapport in 4 vwo.
  • Vul je persoonsgegevens in en geef de top 3 masterclasses die je graag zou willen volgen. De masterclass top 3 is niet definitief en geen onderdeel van de selectiecriteria. Gebruik het template persoonsgegevens en masterclass top 3.
  • Vul jouw gegevens in voor een eventueel studentaccount aan de University of Twente. Als je niet wordt uitgekozen voor het programma worden de gegevens vernietigd. Gebruik het template studentaccount Universiteit Twente.

Lever de documenten aan bij de contactpersoon van jouw school, namelijk:

  • Jouw motivatiebrief
  • Jouw persoonsgegevens en masterclass top 3
  • Jouw ingevulde UT-formulier
  • Een kopie van je paspoort of ID
  • De kopie van je cijferlijst

Vraag de contactpersoon om deze documenten, vergezeld met de aanbevelingsbrief van je docent te mailen naar honoursprogramma-pre-u@utwente.nl. Als er meerdere aanmeldingen zijn vanuit jouw school, ontvangen we deze aanmeldingen graag gebundeld.

Na de deadline zal de University of Twente alle ontvang documenten bekijken en beoordelen. Vervolgens ontvangen de contactpersonen de selectiebrief met uitslagen en een korte individuele motivatie voor het aannemen of afwijzen van de leerlingen. Het kan ook zijn dat je op de reservelijst staat. In dit geval hoor je uiterlijk in september of er nog plek voor je is. De contactpersoon van jouw school stuurt deze informatie aan je door. De deadline voor het aanmelden voor het programma in 2018 worden spoedig bekend gemaakt.