Honoursprogramma

Honoursprogramma

RICHTLIJN AANBEVELINGSBRIEF HONOURSPROGRAMMA        

Selectie schooljaar 2017-2018

Inleiding

Middels de aanbevelingsbrief probeert Pre-U vanuit verschillende kanten (niet alleen het zelfbeeld van de leerling) een indruk te krijgen van de leerling die zich aanmeldt. Indien meerdere leerlingen van uw school zich aanmelden, verwachten we voor elke leerling een individuele aanbevelingsbrief, geschreven door een medewerker die een juist beeld heeft van de betreffende leerling(en).

Deze aanbevelingsbrief is tezamen met de rapportcijfers en de motivatiebrief onderdeel van de selectiecriteria.

Inhoud brief

Probeer in de aanbevelingsbrief de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Wat is jouw voornaamste indruk van de leerling?
  2. Welke houding neemt de leerling aan op school en in de klas?
  3. Waar liggen de sterke punten van de leerling?
  4. (Eventueel): hoe zou dit tot uiting komen in het programma?
  5. Waar liggen de valkuilen van de leerling?
  6. (Eventueel): hoe zou dit tot uiting komen in het programma?
  7. Waar liggen de voornaamste leerpunten voor de leerling?
  8. Zijn er overige zaken die we in consideratie moeten nemen?

Succes met het schrijven van de aanbevelingen.

Alvast hartelijk bedankt.

 

Met vriendelijke groet,

De selectiecommissie van het Pre-U Honoursprogramma