Honoursprogramma

Omschrijving programma

TOELICHTING PROGRAMMA ONDERDELEN

MODULE ACADEMISCHE VORMING 1 - WETENSCHAPSFILOSOFIE

De eerste module begint met de vragen “Wat is waar? En hoe weet je dat?” Tijdens drie bijeenkomsten gaan we met deze vragen van de Klassieke oudheid via de Renaissance naar de 21e eeuw. De hele module heeft als terugkerend thema de zoektocht van de mens om de wereld om zich heen te begrijpen. Wat is “waarheid” eigenlijk? Hoe vind je die? En hoe weet je of je haar gevonden hebt? Je leert in deze module dat waarheid veel vluchtiger is dan je zou denken, dat waarheid altijd kan veranderen, dat waarheid aan een tijd en een context gebonden is en dat waarheid uiteindelijk sociaal bepaald is. Het doel van deze eerste module is om nieuwsgierigheid te kweken naar kennis en om kritisch te denken over hoe kennis (waarheid) ontstaat. We bouwen zo samen een fundament om te begrijpen hoe onderzoek gedaan wordt, als we daar in de volgende modules mee bezig gaan.

MODULE ACADEMISCHE VORMING 2 – ONDERZOEKSMETHODEN

In de tweede module academische vorming gebruiken we ons opgebouwde begrip van waarheid en waarheidsvinding om kennis te maken met diverse wetenschappelijke methoden. In drie sessies behandelen we daarbij het onderliggende belang van validiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid en koppelen we dat aan voorbeelden uit alfa, bèta en gammawetenschappen. Aan elk besteden we een volledige sessies, waarin je kennis maakt met wetenschappelijke methoden die typisch zijn voor ieder vakgebied. We doen een bronnenstudie, bedrijven statistiek en meten aan een laboratoriumopstelling en blijven daarbij de verbinding zoeken met de vragen “Wat is waar? En hoe weet je dat?” Overkoepeld gaan we op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen de disciplines: wat is kenmerkend voor alle wetenschap en waarin onderscheiden de disciplines zich van elkaar? Het doel van de module is om het filosofische fundament van de eerste module om te zetten in het begin van een concrete toolbox die je kan toepassen in een eigen onderzoek.

MODULE ACADEMISCHE VORMING 3 – EEN EIGEN ONDERZOEK OPSTARTEN

Tijdens de derde module academische vorming brengen we al het geleerde bij elkaar en beginnen we met een eigen onderzoek, dat in het tweede jaar uitgevoerd zal worden. Je leert hoe belangrijk het is om je nieuwsgierig om te zetten in de juiste vraag en hoe je dat moet doen. We beginnen met beeldvorming van wat het zelf doen van onderzoek is en wat kenmerkend is voor goed onderzoek. Daarnaast helpen we je op weg om snel zoveel mogelijk te begrijpen van het onderwerp dat jij uitgekozen hebt. Met dat als handvat ga je jouw eigen onderzoek opzetten, van begin tot eind. Het resultaat is een vliegende start van een onderzoek dat je in het tweede jaar gaat uitvoeren en op school kan inzetten als profielwerkstuk.

MASTERCLASSES

Tijdens het eerste jaar van het Honours Programma heb je twee keer de mogelijkheid om een programma naar keuze te volgen, een masterclass. Een masterclass is een wetenschappelijk onderwijsprogramma waarbij je je gedurende acht weken verdiept in een onderwerp. Je zal hoorcolleges volgen, practica uitvoeren, samenwerken aan projecten en soms ook thuis wat voorbereiden. Je kiest hiervoor uit de masterclasses voor 5 en 6 vwo. Lees de omschrijvingen en leerdoelen op de website goed door. Bij aanmelding voor het honoursprogramma geef je jouw top 3 door.

PROFIELWERKSTUKBEGELEIDING

Tijdens de laatste module academische vorming heb je een eigen onderzoek in de steigers gezet. Je hebt een onderwerp en partner gekozen en je hebt kennis gemaakt met een begeleider vanuit de Universiteit Twente. Voor de zomervakantie produceer je samen een realistische, haalbare onderzoeksvraag voorzien van theoretisch kader en onderbouwde hypothese. Zo heb je een mooie basis om in de eerste weken na de vakantie een concreet onderzoeksplan op te stellen en daar direct mee aan de slag te gaan. Je kan nu gebruik maken van faciliteiten van de UT en doorloopt met z’n tweeën een onderzoeks- of ontwerpcyclus. Waar nodig kan je verschillende vaardigheden trainen aan de hand van workshops. Tussentijds kan je uitgebreid sparren met je persoonlijke begeleider en lever je regelmatig werk in voor feedback. Je leert initiatief te nemen en kritisch te kijken naar je eigen onderzoek, maar ook naar het onderzoek van anderen, bijvoorbeeld door middel van zogenaamde “peer review”. Eind januari ronden we het onderzoek af en kan je het als PWS inleveren op school. We sluiten het Honours Programma af met een feestelijke academische plechtigheid waarin je je resultaten kan presenteren en alle certificaten worden uitgereikt.