Diploma-uitreiking op 1 februari 2018 

Modules

Tijdens het programma volg je drie modules academische vaardigheden, twee masterclasses en werk je aan je profielwerkstuk. Daarnaast worden er verschillende gezellig en leerzame groepsactiviteiten georganiseerd. Hieronder lees je wat de modules inhouden, lees je over de masterclasses en de profielwerkstukbegeleiding. 

MODULE ACADEMISCHE VORMING 1 - WETENSCHAPSFILOSOFIE

De eerste module begint met de vraag “wat is waar?” en bestaat uit drie bijeenkomsten: 1) ken je klassiekers, 2) de wedergeboorte van wetenschap en 3) manieren van toetsen. De drie sessies van deze module hebben een terugkerend thema, namelijk de zoektocht van de mens met als doel de wereld om zich heen te begrijpen. Hierbij staat de wisselwerking en spanning tussen het streven naar de waarheid an sich en de consensus hierover centraal. Je leert dat de waarheid in verschillende contexten en door de jaren heen anders is geweest. Immers, de aarde was ooit plat. Het doel van deze module is om nieuwsgierigheid te kweken naar kennis en om kritisch te denken over hoe kennis ontstaat en wanneer kennis als ‘waarheid’ gezien wordt.

MODULE ACADEMISCHE VORMING 2 – ONDERZOEKSMETHODEN

In de tweede module van academische vorming staan wetenschappelijke methoden centraal. Deze module bestaat uit drie bijeenkomsten: 1) betrouwbaarheid en consensus, 2) validiteit en de sociale wetenschappen en 3) modellen en nauwkeurigheid in waarheidsvinding. Om van een vraag over de werkelijkheid tot een consensus te komen over een antwoord, zijn er wetenschappelijke methoden nodig waarbij consensus is over de betrouwbaarheid, validiteit en nauwkeurigheid ervan. Per bijeenkomst worden de methoden van een wetenschappelijke discipline uitgebreid behandeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de alfa, bèta en gamma wetenschappen en de daarbij horende methoden. Het uiteindelijke doel van deze module is om een beeld te krijgen van de variatie aan methoden die binnen de wetenschappelijke disciplines gebruikt worden om de wereld om ons heen te onderzoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een literatuurstudie, statistische modellen om correlatie en causatie te berekenen en wiskundige modellen om observaties te beschrijven of te verklaren. 

MODULE ACADEMISCHE VORMING 3 – ACADEMISCH SCHRIJVEN

Tijdens de derde module van academische vorming wordt er een start gemaakt met het onderzoeksvoorstel voor het profielwerkstuk. De module bestaat uit drie bijeenkomsten: 1) onderzoeksvraag en literatuurstudie, 2) methoden en academisch schrijven en 3) onderzoeksvoorstel en PWS begeleiding. Het formuleren van een academisch verantwoord onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen vereist heel wat denkwerk, denkwerk dat je vooral zelf moet doen. Tijdens de eerste bijeenkomst geven de docenten je handvaten om een geaccepteerd onderzoeksvraag en deelvragen te formuleren op basis van je interesses. Vervolgens ga je aan de slag met het ophalen van de kennis die al beschikbaar is binnen de academisch wereld over jouw onderwerp en onderzoeksvraag. Dit doe je voordat je tot slot je eigen onderzoeksvoorstel schrijft die geaccepteerd moet worden voordat je aan de slag gaat met je onderzoek. Na deze module stippel je zelf je planning uit voor je PWS en krijg je ondersteuning vanuit Pre-U door middel van een student-begeleider. Let er wel op je PWS beoordeeld wordt door school en dat de verantwoordelijkheid volledig bij jezelf ligt!

MASTERCLASSES

Tijdens het eerste jaar van het Honoursprogramma heb je twee keer de mogelijkheid om een programma naar keuze te volgen, een masterclass. Een masterclass is een wetenschappelijk onderwijsprogramma waarbij je je gedurende acht weken verdiept in een onderwerp. Je zal hoorcolleges volgen, practica uitvoeren, samenwerken aan projecten en soms ook thuis wat voorbereiden. Je kiest hiervoor uit de masterclasses voor 5 en 6 vwo. Lees de omschrijvingen en leerdoelen op de website goed door. Bij aanmelding voor het Honoursprogramma geef je jouw top 3 door.

PROFIELWERKSTUKBEGELEIDING

Tijdens de module AV3 (academisch schrijven) wordt een start gemaakt met het onderzoeksvoorstel van je profielwerkstuk. Je hebt een onderwerp en partner gekozen en maakt kennis met je begeleider vanuit de Universiteit Twente. Tot de zomervakantie werk je aan je voorstel, zodat er na de vakantie een mooie basis klaarligt. Je kan nu gebruik maken van faciliteiten van de UT en doorloopt met z’n tweeën een onderzoeks- of ontwerpcyclus. Waar nodig krijg je informatie toegereikt aan de hand van workshops. Tussentijds kan je om individuele begeleiding vragen bij je begeleider en lever je aparte hoofdstukken in. Je leert initiatief te nemen en kritisch te kijken naar je eigen onderzoek, maar ook naar het onderzoek van anderen, bijvoorbeeld van de hand van peer feedback. Eind januari lever je je profielwerkstuk in op school en bij de UT. We sluiten af met eindpresentaties en uitreiking van de certificaten.