Wiskunde

flatland


Inleiding

De Engelse schrijver Edwin A. Abbott schreef eind 19de eeuw het boek: "Flatland; a romance in many dimensions". Het is een bijzonder boek, want het heeft als doel om door middel van een fictief verhaal de lezer inzicht te laten krijgen in het werken met meerdere wiskundige dimensies.

Het boek gaat over de ervaringen van een vierkant dat leeft in "Flatland", een tweedimensionale wereld. Het leven in een platte wereld is natuurlijk heel anders dan in onze driedimensionale wereld en daarom bestaan er allerlei gedrags- en natuurwetten die wij niet kennen. Zo zijn vrouwen "lijnen" en mannen polygonen (figuren met drie of meer hoeken). Het leven van "Square", de hoofdpersoon, is heel normaal tot hij op een dag bezoek krijgt van een bol uit de driedimensionale wereld.

Van 3D naar 4D

Voor mensen is het moeilijk om zich iets voor te stellen bij een vierdimensionale wereld. In het boek bestaat dezelfde situatie, een tweedimensionale wereld waarin bewoners zich niets kunnen voorstellen bij een driedimensionale wereld. "Square" wordt uit zijn platte wereld meegenomen in de wereld van de bol en begint het te begrijpen. Door op dezelfde manier naar onze wereld te kijken is het mogelijk om inzicht te krijgen in werelden met meer dimensies dan de onze.

onderzoeksvragen

Inspiratie
Flatland is een grote inspiratie geweest voor andere schrijvers. Beschrijf deze en geef aan welke wiskundige principes daar worden uitgelegd.

De essentie
Geef in wiskundige formuleringen weer wat de essentie van het verhaal is.

Literair?
Verklaar of de inhoud van het boek een literair of didactisch van aard is.