De Gulden Snede

Het ‘begrip de Gulden snede' kent een lange historie. Al ten tijde van de Grieken was het een fenomeen dat de goddelijke schoonheid in verhoudingen representeerde.

We vinden het fenomeen terug in de bouwkunde (het parthenon, de piramides), in de wiskunde (de Fibonacci getallenreeks), in de schilderkunst en in de natuur (bijvoorbeeld de verhoudingen van het menselijk lichaam, of de spiralen waarin de pitten van zonnebloemen gerangschikt zijn). Eigenlijk komt het er op neer dat je de gulden snede in heel veel dingen kunt herkennen, maar is het er echt, of willen we dat er zelf in zien?

Het gulden snede getal wordt aangeduid als Phi en staat gelijk aan 1,618. Het houdt in dat je een lijnstuk zo in tweeen kunt verdelen dat de verhouding van het korte stuk (b) met het lange stuk (a) gelijk is aan de verhouding tussen het lange stuk en het geheel. De verhouding is zo dat a: b = (a+b): a.

Ook de Vetruvian Man van Leonardo Da Vinci voldoet aan de eisen van de gulden snede, zijn verhoudingen zijn kloppend als je het principe van de gulden snede er op uit probeert!

En wat dacht je van de Mona Lisa?

onderzoeksvragen

Gulden Snede in literatuur en kunst
Waarom duikt de Gulden Snede zo vaak op in kunst en literatuur? Probeer overeenkomsten te vinden.

Toepassen van Gulden Snede
Bedenk een experiment waarbij je de gulden snede toepast en laat mensen beoordelen welk design het ‘mooist’ is, verklaar dat vervolgens aan de hand van de theorieën.

Succesvolle kunst
Vergelijk succesvol gebleken kunst en design met elkaar aan de hand van de gulden snede. (hoe dichter bij deze verhouding, hoe meer succes?)