De Franse Revolutie was een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Europa. De revolutie ontketende een politieke omwenteling van monarchie naar republiek in ‘Frankrijk', vanaf ongeveer 1789 tot 1799.

De revolutie werd veroorzaakt doordat er binnen de Franse drie standenmaatschappij (boeren, adel en geestelijkheid) grote ongelijkheid ontstond. Kort gezegd werden de verschillen te groot tussen rijk en arm, met alle gevolgen van dien. Daar kwam bij dat de staatsschuld enorm was omdat de staat veel teveel geld uitgaf aan hofhouding en aan het leger. In 1788 was er een probleem met de oogst en leed de bevolking grote honger. In dat jaar ging de staat failliet. Er werd een nationale vergadering bijeen geroepen, men zou niet eerder uit elkaar gaan dan dat er een grondwet was. De eed in de Kaatsbaan ‘le Serment du Jeu de paume' had tot doel een grondwetsvoorstel te vormen met de vertegenwoordigers van de derde stand, om deze voor te leggen aan de hogere standen.

Op 14 Juli (vandaag de dag nog steeds nationale feestdag ‘Quatorze Juillet') werd de Bastille in Parijs bestormd. Door middel van een burgeroorlog en opstand trok het volk ten strijde tegen de macht van de adel en geestelijkheid. Er wordt over getwist of de Napoleontische tijd ook tot de Franse revolutie gerekend dient te worden. Op 22 September 1792 werd Frankrijk een republiek met het afzetten van koning Lodewijk XVI. Hij werd daarop onthoofd, samen met zijn vrouw Marie-Antoinette.

Nog steeds worden de Fransen herinnerd aan die tijd, denk maar aan de ‘slogan' Liberte Egalite Fraternite die vroeger op de Franse Franc en tegenwoordig op de Euromunten te vinden is!

onderzoeksvragen

Opstand en onrust
Wat ontketende de opstand en onrust die leidde tot de Franse Revolutie?

Maatschappelijke ontwikkeling
Welke gevolgen had de Franse revolutie voor de maatschappelijke ontwikkeling van het land? En voor de positie binnen Europa?

Verhoudingen in de toenmalige Franse maatschappij
Beschrijf de verhoudingen in de toenmalige Franse maatschappij; adel, burgerij, geestelijken en hun rechten en plichten en de rol die zij speelden.

Het Franse volkslied
Het Franse volkslied ‘de Marseillaise’ stamt uit de tijd van de revolutie, wat was de rol en moraal van dit lied? (tradities, etc)

Franse revolutie in theater en film
De revolutie werd ook veelvuldig weergegeven in de literatuur, maar ook theater en film. Noem voorbeelden en de impact die dit heeft/had.

Invloed

Beschrijf de invloed van franse burgeroorlogen op de huidige Franse maatschappij en regeringsvormen