Hieronder vind je de verschillende profielwerkstuk onderwerpen die aansluiten op de taalvakken Nederlands, Engels, Frans en Duits en Fries. De onderwerpen staan per taal gesorteerd. Op elke pagina wordt uitgebreide informatie gegeven over het onderwerp. Eerst kun je een klein inleidend stukje lezen. Daarna wordt er specifieke informatie gegeven over het onderwerp. Hierdoor krijg je een goed beeld van wat het onderwerp inhoud en waar jij je mee bezig zult houden.

Ook vind je enkele voorbeelden van onderzoeksvragen. Deze voorbeelden zijn bedoeld om jou en je groep een zet in de goede richting te geven. Je kan de gegeven onderzoeksvraag overnemen, of de informatie over het onderwerp gebruiken om je eigen onderzoeksvraag te bedenken.

De Vakken


Nederlands

Het vak Nederlands leert ons over de verschillende inhoudelijke aspecten van de Nederlandse taal. Zaken als Spelling, grammatica, woordenschat, maar ook literatuur, poëzie en de Nederlandse geschiedenis worden behandeld. In de lijst hieronder vind je thema's die gaan over deze genoemde onderwerpen. 


Engels

Het Engels wordt door een erg groot deel van de wereldbevolking als tweede taal gesproken en is daarom een erg belangrijk schoolvak. De taal fungeert als de belangrijkste voertaal in het economische, wetenschappelijke en technische verkeer over de hele wereld. In de lijst met onderwerpen vind je vooral thema's terug die gaan over de Engelse cultuur. 


Frans 

De Franse taal wordt door zo'n 75 miljoen mensen als moedertaal gesproken. Voornamelijk in Frankrijk, maar ook in Canada, België en Zwitserland. Frankrijk heeft een rijke geschiedenis en heeft grote rollen gespeeld in verschillende belangrijke historische gebeurtenissen. De onderwerpen uit de lijst gaan voor een groot gedeelte over een thema uit deze geschiedenis.


Duits

Het Duits is de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein. Ook wordt de taal gesproken in delen van Zwitserland, Luxemburg, België, Denemarken en Italië. Duitsland heeft een rijke culturele geschiedenis. De onderwerpen uit de lijst gaan vooral over thema's die in verband staan met deze geschiedenis.


Fries

Fries, of Westerlauwers Fries, is het Fries dat gesproken wordt in de Nederlandse provincie Friesland en een aangrenzend deel van de provincie Groningen. Fries is, naast het Nederlands, de officiële taal van deze regio. Het onderwerp dat met dit vak gerelateerd is gaat over Grutte Pier, een Friese vrijheidsstrijder die leefde van 1480 tot 1520.