Inleiding

In de laatste 5 decennia zijn er gigantische verschillen ontstaan in zoutconcentraties in de oceanen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door klimaatveranderingen. Natuurlijk zijn er altijd al verschillen in zoutconcentraties geweest in de oceanen. Er zijn twee factoren die een belangrijke rol spelen in de zoutconcentraties in de oceanen, namelijk verdamping en regenval. Op plaatsen waar veel regen valt wordt de oceaan steeds minder zout en op plaatsen waar veel verdampt wordt het steeds zouter.

Het onderzoek

Een onderzoek met 3200 autonome meetboeien in de oceanen heeft uitgewezen dat er daadwerkelijk een grote verschuiving plaatsvindt in de zouthuishouding. Sinds 2003 hebben deze boeien 460.000 metingen gedaan. Daaruit bleek dus dat de extremen in de oceaan steeds verder uit elkaar gaan. Deze conclusie is niet heel gemakkelijk te trekken, er moet namelijk rekening gehouden worden met veel periodieke verschijnselen die zorgen voor grote schommelingen in zoutconcentraties. El Niño is zo’n periodiek verschijnsel dat ongeveer 1 keer in de 5 jaar de temperatuur in de oceaan bij Peru flink laat stijgen, waardoor het zoutgehalte plaatselijk flink stijgt. Niet alleen aan het oppervlak zijn de zoutconcentraties verschillend, maar ook op grotere diepten vindt een grote verschuiving plaats.

onderzoeksvragen

Gevolgen
Wat zijn de gevolgen voor het leven in de oceaan?

Extremen
Waar treden de uitersten op en waarom daar?

Stromingen
Stromingen in de oceaan worden o.a. gedreven door verschillen in zoutconcentraties. Wat heeft de verzouting en verzoeting van de oceaan voor gevolgen voor de stromingen in de oceaan?

Meten
Hoe kun je zoutgehaltes meten?