Inleiding

Onze oceanen zijn een vuilnisbelt. Jaren aan milieuvervuiling hebben de oceanen gevuld met een grote berg troep. Het belangrijkste bestandsdeel van dit afval is plastic. Door de stroming in de oceanen zijn er verschillende plekken ontstaan waar de concentratie van afval veel hoger is dan normaal. Een van de grootste afvalkolken is de “Great pacific garbage patch” of “de Kunststofarchipel”, deze ligt, zoals de naam al zegt, in de stille oceaan. De grootte van deze reusachtige vuilnisbelt is onbekend, alhoewel schattingen aangeven dat het even groot is als Frankrijk en Spanje samen.

Plastic

Zoals eerder gezegd is het grootste probleem het plastic. Omdat plastic drijft, verzamelt het zich in het oppervlaktewater. Zodra plastic terechtkomt in een stroming, zal het daarin blijven hangen. Zo bouwt een grote hoeveelheid zich op in de grote stromingen. Het plastic in de kolken is van alle soorten en maten. Desalniettemin bestaat het grootste gedeelte uit zeer kleine stukjes. Dit komt doordat plastic langzaam afgebroken wordt in steeds kortere polymeren. Dit komt onder andere door de invloed van zonlicht op plastic. Aangezien de stille oceaan tussen Japan en de VS in ligt, is het zeer waarschijnlijk dat het plastic grotendeels daar vandaan komt, natuurlijk zijn dit niet de enige landen die bijdragen aan het probleem. 

Gevolgen

Natuurlijk heeft het milieu te lijden onder deze afvalberg. Zeevogels en zeedieren krijgen behoorlijke porties plastic binnen. Doordat plastic niet verteerd wordt, maar blijft hangen in de maag van dieren, krijgen ze geen hongergevoel meer en sterven ze een hongersdood. Er zijn nog veel meer manieren waarop dieren last hebben van het plastic. Dat het voor dieren een serieus probleem wordt, blijkt uit onderzoek naar de Noorse stormvogel. Deze vogel zoekt zijn voedsel alleen maar op zee, dus alles wat in zijn maag zit is op zee gevonden. Na onderzoek van een groot aan vogelmagen bleek dat 98% van de Noorse stormvogels plastic in zijn maag heeft zitten. 

Oplossingen

Omdat het probleem nog maar net bekend is, wordt er nog veel onderzoek gedaan naar de vuilnisbelten zelf. Ook wordt er gekeken naar hoe het water gezuiverd kan worden van plastic en de stoffen die vrijkomen bij de afbraak van plastic. Een relatief simpele oplossing is om met netten het plastic uit het water te vissen, maar aangezien de omvang zo reusachtig is, zou dit wel eens onbegonnen werk kunnen zijn.

onderzoeksvragen

Oplossingen
Wat zouden oplossingen kunnen zijn voor dit probleem?

Gevolgen
Wat zijn de verschillende gevolgen die plastic heeft op het leven in en om de oceaan?

Afbraak van plastic
Wat is de chemische structuur van plastic en welke stoffen komen er vrij als het wordt afgebroken? Waarom heeft plastic de neiging om schadelijke stoffen op te nemen?

Productie, recycling en vervuiling
Hoeveel plastic wordt er elk jaar geproduceerd en gerecycled en hoeveel komt er elk jaar in het milieu terecht? Wat zijn de verschillende gevolgen voor het milieu van verschillende soorten plastics?

Andere afvalplaatsen
Zijn er nog meer plaatsen waar een drijvende vuilnisbelt zou kunnen ontstaan?