Inleiding

Nierziekten zijn een steeds groter wordend probleem in Nederland. Elk jaar groeit het aantal nierpatiënten en overlijdt een groot aantal. Een belangrijke groep nierpatiënten zijn de mensen met nierfalen. Nierfalen is een aandoening waarbij de nieren falen om genoeg afvalstoffen uit het bloed te halen, waardoor het bloed langzaam vergiftigd. Daarom zijn er therapieën ontwikkeld om toch de afvalstoffen uit het bloed te filteren. Er zijn verschillende methodes die de functie van de nier over kunnen nemen. De twee belangrijkste zijn niertransplantatie en nierdialyse Patiënten die niet in aanmerking komen voor een transplantatie zijn dus aangewezen op dialyse om in leven te blijven. Dialyseren duurt een aantal uren. Tijdens het dialyseren kan de patiënt nergens heen en dus heeft het een grote invloed op het leven van een nierpatiënt. Onderzoek naar dialyse is dan ook gericht op het versnellen van het proces en het draagbaar maken van de dialyseapparatuur. Er is onderscheid te maken tussen twee soorten dialyse, namelijk hemodialyse en peritoneaaldialyse.

Hemodialyse

Waarschijnlijk is dit de vorm van dialyse waar je het eerst aan denkt bij het woord dialyseren. Bij deze methode wordt de patiënt aan gesloten op een apparaat. Het bloed van de patiënt wordt door het dialyseapparaat geleid, waar een kunstnier in zit. In de kunstnier vind de filtering plaats. Het bloed loopt in de kunstnier door dunne buisjes heen die gemaakt zijn van een semipermeabel membraan. Om de buisjes heen loopt een vloeistof die ongeveer de zelfde samenstelling heeft als bloedplasma Dit is het dialysaat. In het dialysaat komen uiteindelijk alle afvalstoffen terecht. Hemodialyseren kan wel tot 4 uur lang duren en moet ongeveer om de dag gebeuren.

Peritoneaaldialyse

Bij peritoneaaldialyse wordt het dialysaat in de buikholte gepompt en wordt gebruik gemaakt van de semipermeabele eigenschappen van het buikvlies, het peritoneum. Vandaar dat het ook peritoneaaldialyse heet. Het peritoneum is een vlies dat om alle organen in de buikholte heen zit. De organen “hangen”als het ware in dit vlies. Als het dialysaat is verzadigd met afvalstoffen moet het uit de buikholte gepompt worden en moet er nieuwe in gepompt worden. Deze methode duurt ongeveer 8 uur.

Onderzoek

Nierdialyse is dus een langdurig proces, dat veel invloed heeft op het dagelijks leven van de patiënt. Verder is het een dure ingreep, niet alleen omdat de apparatuur duur is, maar ook omdat gedurende een aantal uren medische verzorging nodig is om de patiënten tijdens het dialyseren in de gaten te houden. Dit zijn dus ook zeker een paar verbeterpunten waar flink onderzoek naar gedaan wordt.

onderzoeksvragen

Voor- en nadelen
Wat zijn de voor- en nadelen van hemodialyse en peritoneaaldialyse en wanneer wordt er voor een bepaalde methode wordt gekozen.

Transplantatie
Wanneer kiest een arts wel of niet voor een niertransplantatie?

Ontwikkelingen
Welke verbeteringen heeft de kunstnier ondergaan in de loop van de jaren en welke technieken worden er momenteel onderzocht?

Nierdialyse versnellen
Waarom duurt dialyseren zo lang? En wat zou een eventuele oplossing kunnen zijn om het proces sneller te laten verlopen.

Invloed op patiënt
Wat voor invloed heeft een nierziekte/dialyse op het leven van de patiënt.