Inleiding

Napalm heeft in het verleden vele mensenlevens gekost. Het bekendste napalmslachtoffer uit de geschiedenis is het Vietnamese meisje Kim Phuc. Op 8 juni 1972 werd zij, samen met vele andere onschuldige burgers, slachtoffer van een onverwachte aanval met napalmbommen van het Zuid-Vietnamese leger tijdens de Vietnamoorlog. Het Zuid-Vietnamese leger vermoedde dat Noord-Vietnamese soldaten zich schuilhielden in de tempel waar in werkelijkheid Kim Phuc en haar familie zich schuilhielden. Nooit eerder werd zo pijnlijk duidelijk wat napalm in verkeerde handen te weeg kan brengen.

Ontdekking

Napalm werd in 1943 ontdekt door Louis Fieser en zijn onderzoeksteam. Fieser en zijn onderzoeksteam hadden op dat moment echter niet het idee een dodelijk moordwapen in handen te hebben, maar een onkruidverdelgingsmiddel dat onkruid inclusief wortels en zaden kon verbranden. Toen Fieser tijdens de Tweede Wereldoorlog vele brieven ontving van Amerikaanse soldaten die hem bedankte voor zijn uitvinding, die vele onschuldige levens had gered, vond niemand het erg dat napalm voor meerdere doeleinden dan alleen als onkruidverdelgingsmiddel gebruikt kon worden. Napalm had immers vele onschuldige levens gered.

Vietnam

Dit positieve beeld over napalm werd tijdens de Vietnamoorlog volledig teniet gedaan. De Vietnamoorlog mondde uit in een strijd waarin alles geoorloofd werd geacht. Napalm werd ten koste van alles gebruikt om de tegenstander te verslaan. Op deze manier werden veel burgerslachtoffers gemaakt door aanvallen met napalm op burgerdoelen waarvan men dacht dat zich daar vijandige soldaten schuilhielden. In totaal vielen aan Vietnamese kant zo'n 2,5 miljoen slachtoffers, waarvan vele burgerslachtoffers als gevolgd van aanvallen met napalm. Vanaf die oorlog wordt de naam van Fieser voornamelijk nog in verband gebracht met de grote hoeveelheden slachtoffers die zijn uitvinding tot gevolg had.

onderzoeksvragen

Samenstelling
Uit welke bestandsdelen bestaat napalm, hoe werkt het en waar dankt napalm haar vernietigende werking aan?

Ontwikkeling
Welke ontwikkeling heeft napalm sinds de ontdekking in 1943 doorgemaakt?

Politiek
Wat was de politieke reactie in de Verenigde Staten op gang van zaken tijdens de Vietnamoorlog en wat had deze reactie voor gevolgen voor het verdere verloop van de oorlog?