Inleiding 

De Eerste Wereldoorlog was de eerste oorlog waarin geëxperimenteerd werd met het gebruik van gifgassen. In 1914 waren het de Fransen die als eerste gifgas gebruikten in de strijd. Zij gebruikten traangas om de Duitse belager van zich af te houden. Omdat de Duitsers toekomst zagen in het gebruik van gifgassen, startten zij in die tijd een groot onderzoek naar de ontwikkeling van gifgassen. Dit resulteerde in de tweede helft van de Eerste Wereldoorlog in testen met het gebruik van chloorgas tegen zowel de Russen als de Fransen. Beide testen verliepen erg succesvol en de Duitsers gingen verder met het ontwikkelen van gifgas. In 1917 resulteerde dit in de eerste testen met mosterdgas.

Besmetting 

Het is zowel mogelijk door mosterdgas in damp- als in druppelvorm te worden besmet via de huid, ogen of luchtwegen. Hierbij heeft mosterdgas in druppelvorm een verwoestender effect dan wanneer alleen besmetting plaatsvindt doormiddel van mosterdgasdampen. De eerste uren na besmetting zal het slachtoffer nog weinig hinder ondervinden van de werking van het mosterdgas. Wanneer het mosterdgas echter door de huid heen getrokken is, zal het slachtoffer ernstige hinder gaan ondervinden van de besmetting. De huid zal gaan jeuken en er kunnen zich blaren vormen op de huid. Wanneer er besmetting via de ogen plaatsvindt, zal het oog gaan tranen en pijn doen. In het ernstigste geval kan de besmette persoon blind worden.

onderzoeksvragen

Mosterdgas
Wat is de chemische samenstelling van mosterdgas en welke mechanismen komen er op gang wanneer een persoon wordt blootgesteld aan dit gas?

Besmetting
Op welke manieren is besmetting door mosterdgas mogelijk en hoe verloopt die besmetting?

Behandeling
Is het mogelijk besmetting door mosterdgas te behandelen? Zo jah, welke behandelmethoden zijn er voor handen?

Gevolg
Wat voor gevolgen heeft het gebruik van mosterdgas in de Eerste Wereldoorlog gehad voor het verdere verloop van de oorlog?