Inleiding

Er worden plannen onderzocht om op de afsluidijk een grote energiecentrale te gaan bouwen. Door zoet water uit het IJsselmeer en zout water de uit de Waddenzee langs een speciaal membraan te laten lopen ontstaat een potentiaalverschil en dus energie. De unieke ligging van de afsluitdijk voorziet Nederland van een eindeloze bron van energie.

Zout water bevat meer ionen dan zoet water. Door zoet en zout water langs te poreuze membranen te geleiden is het mogelijk voor de ionen om van de ene naar de andere kant te migreren, waardoor een elektrische stroom ontstaat. Dit proces heet "omgekeerde elektrodialyse".

Oud nieuws

De mogelijkheid om energie te winnen uit zoet en zout water is al langer bekend. Echter, door recente ontwikkelingen is het mogelijk om het procedé op grote schaal uit te gaan voeren. De membranen kunnen van het relatief goedkope polyethyleen gemaakt worden waardoor een energiecentrale rendabel kan worden. Ook kunnen de membranen voldoende vermogen leveren om een rendabele hoeveelheid energie te genereren.

onderzoeksvragen

Hoeveelheid energie
Hoeveel energie kan er gewonnen worden bij de afsluitdijk?

Onderhoud
Hoe lang gaat een membraan mee?

kwaliteit en rendement
Levert gezuiverd water een hoger rendement?

Locaties
Welke plaatsen op de wereld (of in Nederland) zouden nog meer geschikt zijn om deze manier van energiewinning toe te passen?