Inleiding

Het is de laatste jaren een hot-topic geworden: zuinig zijn met  brandstof. Auto's worden steeds zuiniger en brandstoffen worden steeds milieuvriendelijker. Dat alles doen we omdat de olievoorraden langzaamaan opraken en het milieu steeds verder vervuild raakt. Waar het begin van dit millennium slechts wasmachines en ander witgoed in klasses werden opgedeeld naar zuinigheid gebeurt dit tegenwoordig ook al met auto's.

Organische brandstoffen

De meeste brandstoffen die de mens gebruikt zijn van organische aard. Dit zijn brandstoffen opgebouwd uit koolstofverbindingen. Hieronder vallen ook alle fossiele brandstoffen, waarvan het grote nadeel is dat deze niet onuitputtelijk zijn. Bekende voorbeelden van organische brandstoffen zijn benzine, diesel en biobrandstof, maar ook turf is een organische brandstof. Het feit dat de meest gebruikte organische brandstoffen niet onuitputtelijk zijn, maakt het noodzakelijk op zoek te gaan naar nieuwe vormen van brandstof.

Alternatieven

Er zijn verschillende alternatieven bekend voor organische brandstoffen. Sommigen zijn pas sinds kort bekend en worden de laatste jaren steeds verder ontwikkeld, anderen worden al jaren gebruikt. Van dit laatste zijn kernbrandstoffen het beste voorbeeld. In kernreactoren worden uranium en plutonium gebruikt voor kernsplijting waarbij een enorme hoeveelheid energie vrijkomt. Deze energie kan worden omgezet in elektriciteit dat vervolgens als krachtbron voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt kan worden. Een groot nadeel van deze brandstof is dat bij de kernsplijting een grote hoeveelheid zeer gevaarlijk radioactief afval achterblijft.

Van de opkomende alternatieve brandstoffen is waterstof het meest bekende voorbeeld. Waterstof heeft als groot voordeel dat bij verbranding slechts water als reactieproduct ontstaat en geen broeikasgassen als CO2.. Het grote nadeel van waterstof als brandstof is op dit moment nog dat het erg duur is om waterstofgas te produceren en dat er bij de productie van waterstof op dit moment nog meer broeikasgassen vrijkomen dan er bij de verbranding van waterstof worden bespaard.

onderzoeksvragen

Verbranding
Hoe verloopt de verbranding van de meest gangbare brandstoffen voor auto’s (Benzine en diesel)? Is het mogelijk deze verbrandingsprocessen milieuvriendelijker te maken doormiddel van een verbeterd verbrandingsproces of door toevoeging van hulpmiddelen als filters?

Kernenergie
Wat zijn de risico’s van kernenergie en hoe zijn deze risico’s het best te ondervangen?

Waterstof
Waterstof wordt vaak genoemd als dé toekomstige brandstof. Op welke manieren kan waterstof worden geproduceerd en welke scheikundige processen liggen aan deze methoden ten grondslag?

Toekomst
Welke brandstoffen kunnen in de toekomst gaan dienen als vervanging voor de huidige gangbare brandstoffen? Hoe milieuvriendelijk zijn deze alternatieven?