Inleiding

Alchemie is een natuurfilosofie van weleer, die in vele culturen werd beoefend. Het was een combinatie van onder andere natuurkunde, scheikunde, astrologie, semiotiek, geneeskunde en religie. Het voornaamste doel van de alchemie was de zoektocht naar een manier om edelmetalen te produceren uit andere materialen en het vinden van de formule voor de steen der wijzen en het levenselixer, om zo een eeuwig welvarend leven te kunnen leiden.

Alchemie

Alchemie is de bakermat van onder andere de moderne scheikunde, geneeskunde en farmacie. Van origine was het hoofddoel zoals hierboven beschreven, maar gedurende de eeuwen heeft het zich ook met de tijd mee ontwikkeld, bijvoorbeeld meer richting een focus op de persoonlijke ontwikkeling van de alchemist en maatschappelijke relevantie van het werk.

Zowel in het oude Europa als in het oude Azië werd alchemie beoefend, maar wel overal op een andere manier, met verschillende theorieën als basis of met deels andere bedoelingen. Vaak is dit verbonden met cultuur en religie.

Wel was de basis van de alchemistische stroming overal hetzelfde, er werd geëxperimenteerd met allerlei scheikunde experimenten en verder gewerkt met eeuwenoude kennis, om zo het uiteindelijke doel, met welke reden dan ook, te bereiken. Verder was het overal een wetenschap die was omgeven met geheimzinnigheid en die slechts beoefend en begrepen werd door een select gezelschap.

onderzoeksvragen

Kennis
Welke belangrijke scheikundige kennis werd gebruikt of is ontdekt door de alchemisten?

Doel
Wat was het doel van de alchemie?

Relatie tot tijd en cultuur
Hoe kun je het werk en de doelen van verschillende alchemisten en alchemistische stromingen verklaren als je kijkt naar de tijd en cultuur waarin ze leefden?

Principes en overtuigingen
Met welke principes en overtuigingen werd in de alchemie veel gewerkt?

Bekende alchemisten
Welke bekende alchemisten zijn er en wat hebben zij bijgedragen aan de moderne wetenschap?