Natuurkunde

verkeersdrempels


Inleiding

Gemeenten plaatsen steeds vaker verkeersdrempels en andere obstakels om het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden. Met name de snelheid speelt hierbij een grote rol.

Obstakels plaatsen

Voordat de drempels in de straat gelegd kunnen worden, moet bepaald worden op welke plaatst ze het beste werken en wat voor soort obstakel geplaatst moet worden. Bij het ontwerpen hiervan wordt gebruik gemaakt van wiskundige modellen, met behulp van programma's als IPCoach en Modellus. Deze modellen kunnen inzicht geven in het effect dat verkeersdrempels hebben op het rijgedrag.

Resonantie

Naast verkeersdrempels bestaan ook andere mogelijkheden om snelheidsoverschrijdingen te voorkomen. Een voorbeeld is het ontwerpen van een golvend wegprofiel dat ervoor zorgt dat het veersysteem van een auto die er met te hoge snelheid overheen rijdt gaat resoneren. Dat is zo onaangenaam dat de bestuurder automatisch gas terugneemt als dat gebeurt.

Auteurs: A. van der Meer, N. Alink, J Neijens

onderzoeksvragen

Natuurkundige principes
Welke natuurkundige principes spelen een rol bij verkeersdrempels en andere snelheidsbeperkende obstakels?

Welk obstakel waar?
Stel dat je in een straat in je eigen woonwijk snelheidsbeperkende maatregelen zou moeten nemen, welke obstakels zou je plaatsen en waar?