Inleiding

UMTS, GSM, GPRS, allemaal afkortingen welke worden gebruikt in de wereld van de mobiele communicatie. De mobiele telefonie kent dan ook verschillende generaties. UMTS, wat staat voor Universal Mobile Telecommunications System, behoort tot de nieuwste generatie. UMTS werd in 2004 door Vodafone in Nederland gelanceerd. Het grote voordeel van dit netwerk is dat het een grotere verbindingssnelheid biedt ten opzichte van andere mobiele systemen, 384 Kb/s in vergelijking met bijvoorbeeld 9,5 Kb/s door 2G GSM.

Het bestaande netwerk van zo'n 14.600 GSM zenders dient voor het UMTS-netwerkt uitgebreid te worden met 15.000 antennes. De aanleg van deze zendmasten stuit echter op weerstand. Tot op heden heerst er onduidelijkheid over of de UMTS-straling schadelijk is voor de gezondheid.

Schadelijkheid?

UMTS-straling behoort tot de hoogfrequente elektromagnetische straling Verschillende onderzoeken hebben zich gericht op het aantonen van biologische effecten als gevolg van blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de invloed op het centrale zenuwstelsel, hersenactiviteit (met behulp van het EEG), de DNA-structuur en het cognitief functioneren. Voorbeelden van ervaren gezondheidsklachten zijn slapeloosheid, chronische hoofdpijn, depressie en het horen van fluittonen. De onderzoeken geven wisselende resultaten. Sommige tonen aan dat UMTS-straling effect heeft op de gezondheid, andere onderzoeken spreken dit tegen of geven aan dat de klachten niet worden veroorzaakt door de straling maar eerder psychisch van aard zijn.

onderzoeksvragen

Mobiele telefonie
Hoe heeft de mobiele telefonie zich in de afgelopen decennia ontwikkeld?

Maatschappelijke gevolgen
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de komst en ontwikkelingen in de mobiele communicatie?

UMTS-straling
Wat is UMTS-straling?

Gezondheid
Hoe kan de invloed van UMTS-straling op de gezondheid worden onderzocht?

Bescherming
Hoe kan je je tegen UMTS straling beschermen?