Inleiding

Een stuwdam is een door mens gebouwde versperring in een rivier. Stuwdammen vind je over de hele wereld in verschillende grootten en met één of meerdere verschillende doeleinden. Over het algemeen worden ze gebruikt om water vast te houden. Dit brengt verschillende voordelen en nadelen met zich mee.

Voor en nadelen

Eén van de voordelen is misschien wel de meest voor de hand liggende: het opwekken van energie door middel van een Waterkrachtcentrale. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de potentiële energie die het water bezit doordat het wordt tegengehouden door de dam. Helaas kleven er ook nadelen aan de stuwdam. Zo is de bouw van een stuwdam geen ongevaarlijke klus. De geschiedenis leert ons dat ook na de bouw een stuwdam nog enige risico's met zich mee brengt. Zo ging het onder andere mis met de Malpassetdam in Frankrijk in 1959.

onderzoeksvragen

Toepassingen stuwdam
Onderzoek aan de hand van bestaande stuwdammen voor welke doeleinden deze allemaal gebruikt kunnen worden. Geef een getailleerde beschrijving van de realisatie van deze doeleinden.

Stuwdam en natuur
Onderzoek wat de impact van de stuwdam is op de natuur.

Geschiedenis stuwdam
Onderzoek de geschiedenis van de stuwdam en de ontwikkelingen door de jaren heen.

De bouw van een stuwdam
Kies een bestaande stuwdam en onderzoek hoe deze gebouwd is en hoe deze nu gebruikt wordt om energie op te wekken. Besteed ook aandacht aan de risico’s tijdens bouw en gebruik van de stuwdam.