Inleiding

Dat wij de handelingen van anderen kunnen begrijpen en nadoen en we ons kunnen inleven in de emoties van een ander, wordt grotendeels veroorzaakt door de activiteit van spiegelneuronen. Spiegelneuronen worden over het algemeen beschreven als neuronen die actief of actiever worden wanneer je waarneemt wat iemand anders doet, op dezelfde plek in de hersenen als bij degene die de actie uitvoert. De wetenschap van de aanwezigheid van deze neuronen in de hersenen is nog jong. De eerste publicatie van de ontdekkers van de spiegelneuronen, Giacomo Rizzolatti en Vittorio Gallese, komt uit 1996. Het onderzoek naar de functie van deze neuronen is dan ook in volle gang!

De rol van spiegelneuronen in ziektebeelden

Naast fundamenteel onderzoek naar het functioneren van spiegelneuronen bij gezonde mensen, speelt onderzoek naar het (dis)functioneren van deze neuronen bij bepaalde patiënten groepen een belangrijke rol. Zo heeft onderzoek aangetoond dat de activiteit van spiegelneuronen bij autistische mensen veel lager is dan bij gezonde mensen. Dit kan verklaren waarom deze patiënten moeite hebben met het begrijpen van gevoelens van anderen en het adequaat kunnen reageren op andermans gedrag. Een belangrijke bevinding hierin is daarnaast gedaan door onderzoekers uit Nijmegen. Zij toonden aan dat de activiteit van spiegelneuronen nog verder toeneemt indien je wordt gevraagd de actie van een ander aan te vullen in plaats van enkel te imiteren. Onderzoek naar de spiegelneuron activiteit bij patiënten met de ziekte van Parkinson vindt momenteel plaats in het Medisch Spectrum Twente in samenwerking met de Universiteit Twente.

Meetmethoden

De activiteit van spiegelneuronen kan worden gemeten met behulp van het elektro-encefalogram (EEG). Gedetailleerde informatie over hersenactiviteit, zowel in de tijd als in de plaats, kan daarnaast worden verkregen met behulp van de functionele MRI (fMRI). Bij deze techniek wordt de hersenactiviteit in een driedimensionaal beeld van de schedel door middel van een kleurendiagram zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt de transcraniële magnetische stimulatie (TMS) vaak in het kader van dit onderzoek gebruikt. Hierbij wordt een gebied in de hersenen door middel van korte magneetpulsen gestimuleerd.

Onderzoek

Dat de ontdekking van spiegelneuronen door menig wetenschapper als een van de belangrijkste ontdekkingen binnen de neurowetenschap wordt beschouwd, maakt verder onderzoek hiernaar interessant. Doordat er daarnaast nog weinig bekend is over deze neuronen liggen er nog vele vragen open.  Te denken valt aan het vergelijken van de mate van activiteit van spiegelneuronen bij mannen en vrouwen / bepaalde patiëntengroepen / specifieke bewegingen etc.

onderzoeksvragen

Spiegelneuronen
Wat zijn spiegelneuronen?

Ziektebeelden
Van welke ziektebeelden wordt verwacht dat spiegelneuronen hierin een belangrijke rol spelen en op welke manier?

Meetmethoden
Hoe kan de activiteit van spiegelneuronen worden gemeten?

Eigen onderzoek
Is er een verschil in de mate van activiteit van spiegelneuronen wanneer mannen en vrouwen / bepaalde patiëntengroepen / specifieke bewegingen worden vergeleken?