Inleiding 

Je kunt niet meer zonder ze. Of je nou wiskunde A, B, C of D volgt, een rekenmachine is bij al deze wiskundevakken onmisbaar. De een gebruikt zijn rekenmachine puur functioneel tijdens de wiskundeles om berekeningen te doen aan de meest uiteenlopende functies, de ander heeft zijn rekenmachine omgebouwd tot spelcomputer en speelt een potje Snake op zijn rekenmachine. Rekenmachines krijgen tegenwoordig steeds meer functies en worden steeds kleiner. Vijftig jaar geleden was dat wel anders. Handrekenmachines konden in die tijd hoogstens wat eenvoudige sommen berekenen, laat staan dat je in die tijd een potje Snake op je rekenmachine kon spelen.

Ontwikkeling 

De ontwikkeling van de rekenmachine begon in de zeventiende eeuw. In 1623 bouwde Wilhelm Schickard de eerst rekenmachine. Deze rekenmachine kon getallen van maximaal 6 tekens optellen en aftrekken. Pas vanaf halverwege de twintigste eeuw ontstonden eerste elektronische rekenmachines. Deze machines waren in het begintijdperk nog erg kostbaar en vooral ook erg groot. Veel rekenmachines in die tijd namen meer ruimte in dan de computers van die tijd, die op hun beurt ook al aan de grote kant waren. Pas in de jaren 70 kwam hier echt verandering in en bracht HP de eerste wetenschappelijk zakrekenmachine op de markt. Na HP volgden vele andere bedrijven dit voorbeeld waaronder de nu bekende rekenmachinemerken als Casio en Texas.

Heden 

Rekenmachines van tegenwoordig kunnen steeds meer. Er zijn rekenmachines waar veel formules van allerlei vakgebieden automatisch in staan geprogrammeerd en je alleen nog de juiste getallen hoeft in te vullen. Ook is het bij nieuwe rekenmachines steeds vaker mogelijk je rekenmachine met je computer te verbinden om bijvoorbeeld afbeeldingen te maken van grafieken of tabellen die je op je rekenmachine hebt berekend.

onderzoeksvragen

Eerste rekenmachine
Hoe werkte de eerste mechanische rekenmachine die door Wilhelm Schickard in 1623 werd gebouwd?

Elektronische rekenmachine
Hoe werkte de eerste elektronische rekenmachines die in de jaren 50 werden ontwikkeld?

Zonne-energie
Sommige rekenmachines zijn uitgerust met een fotovoltaïsche cel om op zonne-energie te werken. Hoe zetten deze cellen zonlicht om in energie?

Wiskunde onderwijs
Wat heeft de ontwikkeling van de rekenmachine voor invloed gehad op het wiskunde onderwijs in Nederland tussen nu en de jaren 50?