Inleiding

De nanotechnologie is een technologie in opkomst. Het aantal bedrijven dat zijn industriële ontwikkelingen hierop inzet, neemt gestaag toe. Maar wat maakt nanotechnologie nu zo interessant?

Nanotechnologie

Een nanometer staat gelijk aan 10-9 meter, oftewel een miljardste van een meter. Dit is op de schaal van grootte van atomen. Nanotechnologie is dan ook het bouwen met moleculen en atomen met als doel nieuwe functionele materialen en structuren te maken. De koolstof nanobuisjes zijn hiervan een voorbeeld. Deze materialen hebben als sterke eigenschappen dat ze licht zijn, maar tegelijkertijd ook ontzettend sterk. Daarnaast zijn het ideale geleiders voor warmte en elektriciteit.

Toepassingen

Door de mogelijkheid van het ontwerpen van nieuwe materialen, is het toepassingsgebied van nanotechnologie heel breed. Bekend zijn we al met de toepassing van koolstof nanobuisjes in tennisrackets, auto-onderdelen en fietsframes. Echter ook in de voedselindustrie, cosmetica, textielindustrie en geneeskunde wordt onderzoek naar nanotechnologie gedaan. De ontwikkelingen binnen het gebied van de geneeskunde zijn onder andere gericht op het gebruik van nanodeeltjes als transportmiddel voor medicatie. De nanotechnologie biedt hierbij de mogelijkheid medicatie specifiek te kunnen afleveren. Een interessante artikel waarin het toepassingsgebied van nanotechnologie in de toekomst wordt geschetst is te vinden op Kennislink (titel: hoe bepaalt nanotechnologie ons leven over 30 jaar).

Risico's

Over de risico's en gevaren van nanotechnologie voor de gezondheid is nog niet veel bekend. Het onderzoek hiernaar krijgt de laatste jaren dan ook steeds meer aandacht. De angst wordt geuit dat de gevaren voor de gezondheid vergelijkbaar zullen zijn met die van asbestvezels. Een recente ontwikkeling op dit gebied is een onderzoek van Zweedse en Amerikaanse onderzoekers naar de afbreekbaarheid van de koolstof nanobuisjes. Zij toonden aan dat het enzym myoloperoxidase, dat tevens in het lichaam aanwezig is, in staat is deze structuren af te breken.

MESA+

Eén van de grootste onderzoeksinstituten in de wereld op het gebied van nanotechnologie is MESA+. Het instituut maakt deel uit van de Universiteit Twente. Het zal dan ook zeker interessant zijn om in het kader van je profielwerkstuk contact op te nemen met MESA+. Dit kan zijn voor een rondleiding of het beantwoorden van technologische vragen, maar misschien is het ook wel mogelijk in één van de laboratoria daar een eigen product op nanoschaal te fabriceren!

onderzoeksvragen

Nanotechnologie
Wat is nanotechnologie?

Toepassing
Waar is nanotechnologie toepasbaar?

Risico's
Welke risico's gaan er met deze technologie gepaard?

Nieuwe mogelijkheden
Kun jij een nieuw toepassingsgebied / product bedenken dat zich leent voor de nanotechnologie?

Eigen werk
Kun jij zelf een product op nanoschaal fabriceren?