Inleiding 

Waarschijnlijk is het je wel eens ooit opgevallen. Wanneer je 's nachts over een afgelegen slecht verlichte weg rijdt en je kijkt om je heen, zie vaak lichte vlekken aan de horizon in de richting van de dichtstbijzijnde steden. Deze lichte vlekken worden veroorzaakt voor de grote hoeveelheid aan licht die in steden wordt uitgestoten. De hoeveelheid licht die steden uitstoten is de laatste decennia ernstig toegenomen en zorgt voor steeds meer luchtvervuiling. Een bedreiging voor het milieu?

Oorzaken 

De meeste oorzaken van lichtvervuiling liggen behoorlijk voor de hand. Zo zijn straatverlichting, autoverlichting, kantoorgebouwen, woningen en lichtreclame belangrijke bronnen van lichtvervuiling in steden. Toch treedt lichtvervuiling niet alleen op in steden. Het dorpje Luttelgeest is hier een goed voorbeeld van. Het dorp telt nog geen 2500 inwoners maar levert even veel lichtvervuiling als de stad Zwolle. Reden hiervoor is de grote hoeveelheid kassencomplexen die rondom Luttelgeest aanwezig zijn. De lampen die dag en nacht aan staan in deze kassen zorgen met name na zonsondergang voor erg veel lichtvervuiling. Ook vliegvelden zijn een grote bron van lichtvervuiling. De lampen die op Schiphol dag en nacht aanstaan op de start- en landingsbanen zorgen ervoor dat de omgeving tot op zeker vijf kilometer sterk verlicht wordt.

Gevolgen 

Lichtvervuiling heeft gevolgen zowel de mens als ook voor flora en fauna. Voor de mens zijn de invloeden van lichtvervuiling voornamelijk terug te zien in de economie en de verkeerveiligheid. In de economie zijn de gevolgen voornamelijk terug te zien in de kosten gemaakt worden door lichtvervuiling. In veel gevallen kan de lichtintensiteit van bijvoorbeeld straatverlichting 's nachts veel lager dan nu het geval is. Ook in het buiten openingstijden verlichten van kantoorgebouwen brengt grote kosten met zich mee. De invloed van lichtvervuiling op de verkeersveiligheid uit zich voornamelijk in het feit dat plotseling opdoemende felle lichtbronnen langs autowegen automobilisten kunnen verblinden. Naast de mens ondervinden ook de flora en fauna hinder van lichtvervuiling. Voor planten kan voortdurende belichting tot gevolg hebben dat ze niet meer groeien of groeiafwijkingen vertonen. Bij dieren kan het dagnachtritme worden verstoord. Hierdoor kan het zijn dat deze 's nachts veel overlast veroorzaken.

onderzoeksvragen

Invloed op flora en fauna
Wat is de invloed van lichtvervuiling op flora en fauna?

Kunstlicht
Wat voor soorten kunstlicht bestaan er en hoe werken deze verschillende soorten?

Gevolgen
Wat zijn de gevolgen van overmatige lichtvervuiling voor zaken als de economie, verkeersveiligheid en de gezondheid?