Inleiding

Sinds men de eigenschappen van kernen en atomen goed snapte, begreep men dat het mogelijk was om de krachten die vrijkomen bij reacties tussen kernen te gebruiken als wapen.

Ontwikkeling 

Aan de vooravond van de tweede wereldoorlog in 1939 begonnen de Amerikanen met de ontwikkeling van een bom in het Manhattenproject, omdat ze vreesden dat Hitler in Duitsland daar ook mee bezig was. Dit vermoeden is na de oorlog bevestigd. Veel bekende en gerenommeerde wetenschappers werkten mee aan het geheime project. In 1945 is als test de eerste kernbom tot ontploffing gebracht in de woestijn van New Mexico. Na de oorlog is ook de Sovjet-Unie kernwapens gaan ontwikkelen.

Gebruik

In augustus 1945 hebben de Amerikanen twee kernbommen gebruikt in Japan om het land te dwingen de oorlog te beëindigen. Deze wapens hadden de kracht van respectievelijk 15 en 21 kiloton TNT. Hierna is nooit meer een kernwapen gebruikt in een situatie anders dan tests. Kernwapens kregen een grote rol in de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Beide landen wilden er van verzekerd zijn dat ze genoeg kernwapens hadden om een tegenaanval te plegen waarbij de vijand geheel vernietigd zou zijn, indien een van beide landen werd aangevallen. Hierdoor werden kernwapens gebruikt ter afschrikking. Er zijn in de Koude Oorlog genoeg wapens geweest om de gehele aarde meerdere malen te vernietigen. Aan het einde van de Koude Oorlog is men begonnen met het afbreken van een deel van het arsenaal.

Werking

De werking van de kernbom die werkt met behulp van kernsplijting is gebaseerd op uranium 235. Dit is verrijkt uranium, omdat in de natuur de zwaardere variant (U238) veel vaker voorkomt. Met behulp van een neutron ontstaat uranium 236 dat uiteenvalt in verschillende restproducten, waaronder een neutron dat weer andere uraniumkernen kan raken, en enorm veel energie. In dit type bom wordt ook vaak plutonium in plaats van uranium gebruikt. Een waterstofbom is gebaseerd op kernfusie: met een kleine kernsplijtingbom wordt genoeg energie opgewekt om deuterium of tritium te laten fuseren. Bij dit proces komt ook enorm energie vrij die de bom zijn kracht geeft. De gevolgen van explosie van een kernwapen is de energie in de vorm van hitte, een luchtdrukgolf die als een schokgolf een vernietigend effect heeft, neutronenstraling en gammastraling die schadelijk en zelfs dodelijk kan zijn voor organismen. Daarnaast raakt een groot gebied rond de explosie radioactief vervuilt door de fall-out, dit kan jaren aanhouden en heeft gevolgen voor de gezondheid van alles wat er leeft.

De zwaarste bom ooit tot ontploffing gebracht is de Tsar Bomba. De wolk die opsteeg boven de ontploffing bereikte een hoogte van 64 kilometer!

onderzoeksvragen

De atoombom in de geschiedenis
Hoe is de ontwikkeling van de atoombom tot stand gekomen? Welke effecten heeft het gehad op de wereldmaatschappij? Wat bezielde men om zo enorm veel wapens te produceren?

De techniek
Welke processen vinden plaats bij de productie en het afgaan van een kernbom? Waarom probeerde men een bom te maken die weinig fall-out produceerde?

Bezit van kernwapens
Is het mogelijk dat de zogenaamde ‘schurkenstaten’ kernwapens hebben? Wat voor effecten heeft dit op de wereldvrede?

Paddenstoel
Waarom krijgt de wolk boven een ontploffing de vorm van een paddenstoel? Hoe werkt de Rayleigh-Taylor-instabiliteit?