Inleiding 

In de film "The day after tomorrow" die in 2004 werd uitgebracht ondergaat de wereld een nieuwe ijstijd. Drie enorme sneeuwcyclonen vormen zich boven het noordelijk halfrond en zorgen in eerste instantie voor bizar noodweer en zorgen er in tweede instantie voor dat het noordelijk halfrond binnen enkele dagen verandert in één grote ijsvlakte. Dat een nieuwe ijstijd zijn intrede zal doen met een tijdsspanne van enkele dagen is ondenkbaar, maar is het ook zo ondenkbaar dat de huidige opwarming van de aarde gevolgd zal gaan worden door een sterke afkoeling resulterend in een nieuwe ijstijd?

Terminologie 

Over ijstijden bestaat veel onduidelijkheid. De eerste onduidelijkheid zit hem al in de naamgeving. Soms wordt de term ijstijd gebruikt voor de naamgeving van een periode waarin zich ijskappen op de aarde bevinden. Wanneer deze betekenis van het woord ijstijd wordt aangehouden betekent dat dat we kunnen zeggen dat wij op dit moment in een ijstijd leven gezien de ijskappen op Groenland en Antartica. Een meer gehanteerde betekenis van het woord ijstijd is de benaming voor een periode waarin de gemiddelde temperatuur lager lag dan vandaag de dag en de ijskappen zich van de Noordpool over het noordelijk halfrond uitbreidde. Hierbij wordt vaak alleen gekeken naar de laatste 600.000 jaar. Nederland is in die periode tweemaal bereikt door landijs. Hiervan zijn op verschillende plekken in Nederland nog invloeden zichtbaar.

Toekomst 

Zal de huidige opwarming van de aarde daadwerkelijk worden gevolgd door een nieuwe ijstijd zoals de film "The day after tomorrow" suggereerd? Zeker zullen we dit natuurlijk niet weten zolang het niet gebeurt. Wel kunnen we er heerlijk op los voorspellen. Een grote hoeveelheid wetenschappers is hier dan ook mee bezig. De meeste zeggen een mogelijke nieuwe ijstijd niet uit te kunnen sluiten. Er zijn er echter maar weinig die met zekerheid durven te zeggen dat er "binnenkort" een ijstijd zit aan te komen. Over het moment dat de nieuwe ijstijd zijn intrede zal doen, durven wetenschappers al helemaal geen uitspraken te doen.

onderzoeksvragen

Omstandigheden
Van welke omstandigheden is het ontstaan van een ijstijd allemaal afhankelijk?

Landschap
Wat is de invloed van ijstijden uit het verleden geweest op het Europese landschap? En wat voor invloed hebben ijstijden gehad op het Nederlandse landschap in het bijzonder?

Toekomst
Hoe waarschijnlijk is het dat de huidige opwarming van de aarde gevolgd wordt door een nieuwe ijstijd? Van welke omstandigheden is dit afhankelijk?