Natuurkunde

holografie


Inleiding

Holografie is een methode om een driedimensionale afbeelding van een voorwerp te maken op een plat vlak. Voor dit platte vlak wordt bij holografie een holografische film of plaat gebruikt. Een hologram geeft de indruk dat er een driedimensioneel beeld bestaat zonder dat dit daadwerkelijk aanwezig is en kan slechts vanuit een beperkte hoek met het platte vak worden waargenomen. Er zijn veel verschillende soorten hologrammen mogelijk. Het is mogelijk een hologram te maken waarbij het driedimensionale voorwerp zich voor de holografische plaat of film lijkt te bevinden of waarbij het beeld zich achter de plaat of film bevindt. Ook is het mogelijk bewegende hologrammen te maken. Bij een bewegend hologram zie je in principe meerdere hologrammen achter elkaar. Om een dergelijk hologram te maken zijn ingewikkelde technieken nodig.

Voorkennis 

Een degelijke voorkennis van verschillende natuurkundige verschijnselen is van belang wanneer je voor je profielwerkstuk een hologram wilt gaan maken. Het is belangrijk om precies te weten te komen hoe interferentie werkt en wat de invloed van lenzen en spiegels is op licht. Verder is het zinvol te onderzoeken wat voor een bijzondere lichtbron een laser is en waarom een laser onmisbaar is bij het maken van een hologram.

Zelf een hologram maken 

Het is erg uitdagend om voor je profielwerkstuk zelf een hologram te maken. Hierbij is het wel van belang dat je de beschikking hebt over een goede opstelling en een trillingsvrije plaat. De opstelling voor het maken van een hologram is namelijk erg gevoelig voor trillingen van buitenaf. Er zijn twee groepen hologrammen die je kunt maken: transmissiehologrammen en reflectiehologrammen. Voor een transmissiehologram heb je achteraf een laser nodig om de driedimensionale afbeelding zichtbaar te maken. Voor een reflectiehologram is ook ander licht voldoende om de afbeelding zichtbaar te maken.

onderzoeksvragen

Interferentie
Hoe werkt interferentie van licht en wat heeft interferentie met holografie te maken?

Laser
Welke eigenschap maakt laserlicht zo bijzonder en noodzakelijk voor holografie? Hoe maakt een laser dit licht?

Verschillende soorten
Welke verschillende manieren zijn er om een hologram te maken? Hoe werken deze verschillende methoden en wat zijn de voor- en nadelen?

Praktijk en toekomst
Waar wordt holografie allemaal toegepast in de praktijk en wat is het toekomstperspectief van holografie?

Holografische plaat/film
Welke bijzondere eigenschappen heeft een holografische plaat of film wat het geschikt maakt voor holografie.