Inleiding

De Schlüsselmaschine E is ook wel gekend als de Cypher Machine E maar is vooral beter bekend als de Enigma. Enigma is niet alleen Grieks voor raadsel, het is ook de naam en familie van elektromechanische codeermachines van het rotor type. Het toestel werd in de jaren '20 van de twintigste eeuw gecommercialiseerd door Chiffriermaschinen AG en in gebruik genomen door verscheidene Europese bedrijven, diplomatieke diensten en legers, maar werd vooral bekend als codeermachine van de Wehrmacht vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nazi-Duitsland.

De gekraakte code

Nadat eerst de Poolse en nadien, tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Britse inlichtingendienst erin slaagde de Enigmacodes te breken, bleek het toestel een goudmijn van informatie over de Duitse oorlogsmachine. De informatie, verkregen via ontcijfering van de geheime Duitse berichten, kreeg de codenaam "Ultra" en speelde een uiterst belangrijke rol in het verloop van de Tweede Wereldoorlog, vooral in de U-bootoorlog in de Atlantische Oceaan, de veldslagen in Afrika en de landing in Normandië.

Hoewel de Enigmamachine een zeer degelijk ontwerp was, waarvan de code onbreekbaar leek vanwege een ongeëvenaard cryptografisch veiligheidsniveau (althans dat dacht men), waren het in beslag genomen codeboeken, fouten door operators en onveilige procedures bij de vercijfering van berichten die het breken van de Enigmacode mogelijk maakten.

onderzoeksvragen

Werking Enigma
Onderzoek de werking van de Enigma en geef enkele suggesties tot verbetering van de machine.

Enigma en geschiedenis
Onderzoek de rol van de Enigma in de 2e wereldoorlog en maak hierover een gedetailleerd verslag.