Inleiding

Spieren zijn de motoren die ons lichaam in beweging zetten. Zoals we in het dagelijkse leven steeds vaker zien, zijn er mensen die zich niet gemakkelijk meer kunnen voortbewegen. Een spierziekte kan hier de oorzaak van zijn.

Elektromyografie

Om vast te stellen of en welke spierziekte een patiënt heeft, wordt er een diagnose gesteld. Bij deze diagnose kan gebruik gemaakt worden van verschillende methoden. Deze methoden zijn te verdelen in twee groepen: invasieve en non-invasieve technieken. Invasief betekent dat er gemeten wordt in het weefsel van de patiënt, bijvoorbeeld met een naald. Non-invasief betekent meten aan het oppervlak. De voorkeur wordt meestal gegeven aan non-invasieve meetmethoden, want wie wil er nou graag een naald in zijn spier krijgen? Voorbeelden van non-invasieve meetmethoden zijn voelen en observeren. Dit zijn gemakkelijke metingen, maar hiermee kunnen we niet de mate waarin spieren actief zijn bepalen. Een mogelijkheid waarbij dit wel kan is het registreren van de elektrische activiteit van een spier: Elektromyografie (EMG).

Bij het meten van een EMG bij een patiënt komt heel wat kijken. Wat wordt er bijvoorbeeld nu eigenlijk gemeten bij een EMG? Daarvoor moet je iets weten over welke elektrische processen spiercontractie veroorzaken. Voor je profielwerkstuk zou je ook kunnen kijken naar de invloed van vermoeidheid op het EMG signaal.

Natuurlijk kent ook een EMG-meting problemen en beperkingen. Zo kan een EMG-signaal door verschillende mensen verschillend worden geïnterpreteerd. Ook zal een EMG-signaal een onnauwkeurigheid met zich meebrengen. Dit zijn allemaal deelonderwerpen die niet vergeten mogen worden bij de beoordeling van EMG.

onderzoeksvragen

Spieren
Hoe werken de spieren?

Onderzoeksmethoden
Wat zijn de voor- en nadelen van invasieve en non-invasieve methoden met betrekking tot spieronderzoek?

Elektromyografie
Wat is elektromyografie en hoe werkt het?

Aandachtspunten
Waar moet je op letten bij het meten van elektrische activiteit bij spieronderzoek?