Natuurkunde

een kerncentrale in het midden van de aarde?


InleidingĀ 

Er is een theorie dat zich in het midden van de aarde kerncentrales bevinden die aarde warm en geologisch actief houden. Deze theorie is dit jaar nog door twee Nederlandse wetenschappers boven tafel gehaald.

De theorie

Men denkt zeker te weten dat er sprake is van natuurlijk verval radioactieve elementen, die voor de geologische activiteit van de aarde zorgt. Wat deze theorie zegt, is dat op de grens van de mantel en aardkern genoeg uranium moet zitten om spontaan kernreacties op gang te brengen. Er zou dan een ongecontroleerde kettingreactie opgang komen die 1000 maal groter zou zijn dan een kerncentrale die wij kennen. Normaal gesproken zijn elementen in de aardkern en mantel gelijkmatig verdeeld, maar door een geologisch proces zouden er opeenhopingen van bepaalde elementen kunnen zijn plaatsgevonden. Er kunnen dus meerdere van dit soort kerncentrales zijn. Het is bekend, uit restafval, dat 500 miljoen jaar geleden in de ondiepe aardkorst wel een natuurlijke kerncentrale is geweest. Het is dus niet onmogelijk dat het proces plaatsvindt.

TegenargumentenĀ 

Niet iedereen meent dat kerncentrales in de aardkern mogelijk zijn. Er zou te weinig uranium zijn. Een kerncentrale kan worden aangetoond met neutrino's die vrijkomen bij kernreacties. Het is niet zeker of gemeten neutrino's uit de aarde van mogelijke locaties van kerncentrale komen.

onderzoeksvragen

Kernreactie
Hoe verloopt een kernreactie?

Vereiste condities
Welke omstandigheden zijn er nodig om een kernreactie te laten plaats vinden en waar zouden die zich kunnen bevinden?

Oorsprong en nut uranium
Wat zou er gebeurd zijn met de aarde als er geen grote hoeveelheden uranium in de aarde zouden zijn en waar komt dat uranium vandaan?