Inleiding

Over Elektro Encefalografie (EEG) heb je vast wel eens wat gehoord, of je hebt het gezien op TV, of zelf ondergaan? Het is het plakken van elektroden op de hoofdhuid, om zo potentiaalverschillen in de hersenen te meten. De positie van de elektroden wordt bepaald met twee referentiepunten. Voordat de elektroden op de huid geplakt worden, moet de huid schoongemaakt worden en geleidende kleefpasta worden gebruikt zodat de elektroden het signaal goed kunnen opvangen. Vaak wordt er ook een EOG gemaakt die oogbewegingen registreert, omdat die bewegingen het EEG signaal kunnen beïnvloeden.

Therapie

Neurofeedback is therapie die gebruik maakt van de informatie die verkregen wordt uit hersensignalen. Zo zouden problemen in verschillende gebieden met neurofeedback te behandelen zijn. Voorbeelden hiervan zijn verslaving, depressie, angststoornissen, leerststoornissen, autismestoornissen, borderline persoonlijkheidsproblematiek, slaapstoornissen en ADHD.

Dit werkt doormiddel van het meten van bepaalde golven die kenmerkend zijn voor het probleem, en deze in de juiste range proberen te krijgen. Dit werkt eigenlijk een beetje als operant intern conditioneren. Het gaat er dan om dat je je eigen hersengolven leert herkennen en bijsturen. Een voorbeeldje; je hebt een patiënt met ADHD, die je een computerspelletje laat spelen en tegelijkertijd meet je diens hersengolven. Het computerspelletje reageert op de golven. Het kan het zijn dat de speler ontdekt dat hij door ingespannen naar het scherm te staren zijn eigen alpha en thèta hersengolven kan beïnvloeden. Het spelletje reageert op de hersengolven door bijvoorbeeld een vliegtuigje sneller of hoger te laten vliegen.

Neurofeedback kan met een aantal middelen gebeuren, waaronder dus videospelletjes, maar ook geluiden of vibraties. Het vliegende vliegtuigje of een aangename geluidsimpuls vormt dan positieve feedback, maar als niet de gewenste golf wordt bereikt, kan er ook negatieve (vervelend geluid), of simpelweg geen feedback worden gegeven.

E.E.G. kan voor een heleboel toepassingen gebruikt worden, en is daarom super veelzijdig. Leuk om eens dieper in te duiken voor een profielwerkstuk. Hoe werkt het bijvoorbeeld, met al die signalen. Hoe pikt het apparaatje de signalen op, zet die om in informatie en waarvoor kan je dit vervolgens gebruiken? Het is dus niet alleen passief meten, maar ook bijsturen, zoals dat bij neurofeedback het geval is. Therapieën met neurofeedback worden steeds populairder in de medische wereld, een groot nadeel is echter dat het vaak erg duur is en dat het, (afhankelijk van het probleem) nog lang duurt voordat er echt merkbaar resultaat is. Juist omdat dit een grote stap vooruit kan zijn in de behandelingen van allerlei problemen kan hier tegenwoordig veel (bio/medisch technologische) informatie over vinden.

onderzoeksvragen

EEG
Wat is een EEG, hoe werkt het, waarvoor wordt het gebruikt? Wat zijn de voor- en nadelen?

Betekenis voor de medische technologie
Wat heeft de uitvinding EEG betekend voor de medische technologie?