Inleiding

De dynamo ken je al van natuurkunde. Toch is het een interessant onderwerp dat de moeite waard is om eens beter naar te kijken. In een dynamo wordt mechanische energie omgezet in elektrische energie. De werking is gebaseerd op feit dat een er een stroom gaat lopen door een geleider die door een magneetveld heen beweegt, ofwel inductie.

Geschiedenis

Michael Faraday deed in het begin van de negentiende eeuw onderzoek naar elektriciteit en magnetisme. Hieruit bleek, dat het mogelijk moest zijn om een dynamo te ontwikkelen. De fransman Hippolyte Pixii lukte het om 1832 de eerste dynamo te bouwen. De decennia daarna is de dynamo met nieuwe inzichten steeds verbeterd. Dit resulteerde in de Gramme-dynamo in 1869 die erg hoge spanningen kan leveren.

Toepassing in je profielwerkstuk

Er zijn veel verschillende typen dynamo's. Het is goed mogelijk om deze zelf te bouwen en zo onderzoek te doen naar aanpassingen die je maakt op het ontwerp. Je kunt afmetingen variƫren, sterkere en zwakke magneten gebruiken, veel of weinig windingen op de spoel, permanente of elektrische magneten. Als uitvoer kan je de spanning en stroom meten die de dynamo produceert. Lukt het je om een snelheidsmeter te maken met een dynamo?

onderzoeksvragen

Invloed van de dynamo
Welke gevolgen heeft de uitvinding van de dynamo gehad voor de wetenschap?

Relevante parameters
Wat heeft effect op de werking van een dynamo?