InleidingĀ 

De Colorado is 2333 kilometer lang die van de Rocky Mountains tot aan de Golf van Californiƫ stroomt. De rivier stroomt door de Verenigde Staten en Mexico, al wordt de monding tegenwoordig bijna niet meer bereikt. Het stroomgebied is 629.000 km2 groot.

De canyons

Vanaf de bron van de rivier, hoog in de bergen, stroomt de rivier door uitgesleten valleien en grote meren. Daarna volgen vele canyons, waarvan de Grand Canyon de bekendste is. De rivier ligt soms wel 1,8 kilometer lager dan het omliggende plateau. De canyons zijn aan de bovenkant tussen 6 en 30 kilometer breed en in 6 miljoen jaar uitgesleten in de rotsen. Er zijn vele aardlagen te zien die normaal gesproken diep in grond verborgen zitten. Er is dus veel informatie over de omliggende rotsen en de geologische geschiedenis uit op te maken. Op sommige plekken zijn stuwdammen gebouwd voor energieopwekking en om als waterbuffer te dienen.

Watervoorziening

Vanaf het samengaan met de Virgin River volgen er grote stuwdammen, waaronder de bekende Hoover Dam. De Hoover Dam is gebouwd tijdens de crisisjaren en diende als werkverschaffing voor werklozen om de economie weer op pijl te krijgen. Het bijbehorende stuwmeer dient als watervoorziening voor Las Vegas. Er volgen nog 4 stuwmeren die voor de watervoorziening van verschillende grote steden zorgen. Al dit ontrekken van water heeft gevolgen voor het debiet van de rivier. Het laatste stuk van de rivier, de rivierdelta, staat nu permanent droog. Hierdoor is het gebied erg veranderd, het gebied is droog en de ecologie is achteruit gegaan.

Golfbanen in de woestijn?

Het is natuurlijk maar de vraag of het wenselijk is om enorme golfbanen in een woestijn te willen aanleggen met als gevolg dat een rivier de zee niet meer bereikt. Las Vegas is een stad in de woestijn, die er niet bepaalt uitziet of er zuinig met water wordt omgegaan terwijl je dat wel zou verwachten. De vraag is dus of het gevoerde beleid het juiste is...

onderzoeksvragen

Het pad van de rivier
Hoe zijn de canyons ontstaan en welke grondlagen zijn nu nog te herkennen? Hoe is de loop van de rivier ontstaan?

De rivier en de economie
Welke rol speelt de Colorado in de economie van de omliggende steden?

Gevolgen van stuwmeren
Wat zijn de gevolgen van alle stuwmeren voor benedenstroomse gebieden?

De werking
Hoe werken stuwdammen en hoe werkt het beheer van stuwmeren?