Inleiding

De Europese Unie heeft besloten dat de uitstoot van CO2 in 2050 met 80% omlaag moet ten opzichte van de uitstoot in 1990. Nederland werkt hier aan mee en heeft zichzelf ten doel gesteld in 2020 al een reductie van 30% bereikt te hebben. De uiteindelijke doelstelling van de Nederlandse regering is om huishoudens voor 100% duurzaam te maken. Het is echter niet realistisch dit al in 2020 te verwachten en daarom is de regering op zoek gegaan naar alternatieven om de CO2 uitstoot te reduceren totdat duurzame energie ver genoeg ontwikkeld is.Hierbij is de regering uitgekomen op CO2-opslag. Bij CO2-opslag wordt het broeikasgas CO2 ondergronds opgeslagen waardoor deze niet meer in de atmosfeer terecht komt. Het is de bedoeling dat deze methode slechts gebruikt zal worden gedurende de overgangsperiode naar een duurzame samenleving. De regering verwacht namelijk dat CO2-opslag bij een zo goed als duurzame samenleving niet meer nodig zal zijn.

De praktijk

Er zijn slechts een beperkt aantal gebruikers van olie en gas verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2 uitstoot in Nederland. Bij CO2-opslag zal dan ook de nadruk komen op het afvangen van de uitstoot van deze gebruikers. Enkele van deze gebruikers zijn elektriciteitscentrales, raffinaderijen, chemische industrie en de staal en cementproductie. Veel van deze industrieën zitten geconcentreerd in bepaalde delen van Nederland waardoor de focus van CO2-opslag met name op deze gebieden ligt. Het principe van CO-opslag is opmerkelijk simpel. De CO2-uitstoot van een fabriek wordt opgevangen en doormiddel van pijpleidingen vervoerd naar een geschikte opslaglocatie. Voordat de CO2 de grond in wordt geleid wordt deze zo ver gecomprimeerd dat het CO2 zich gaat gedragen als een vloeistof. Tot slot wordt de gecomprimeerde CO2 onder de grond gebracht waar het geen invloed kan hebben op het broeikaseffect.

Opslag

Voor de opslag van het gecomprimeerde CO2, zijn grote lege ruimtes onder grond nodig. Hiervan heeft Nederland er talloze. Door het intensief oppompen van gas en olie in het verleden zijn er veel lege gas- en olievelden waar CO2 kan worden opgeslagen. Daarnaast kunnen ook zoutreservoirs en steenkoollagen worden gebruikt voor het opslaan van CO2.

onderzoeksvragen

Methode
Hoe werkt CO-2 opslag en wat zijn de risico’s die er aan zitten?

Opslag
Heeft Nederland genoeg opslagmogelijkheden om op grote schaal gebruik te gaan maken van CO2-opslag?

Toekomst
Wat zijn naast het verder ontwikkelen van duurzame energie en het ondergronds opslaan van CO2 mogelijkheden om in 2050 80% minder CO2 uitstoot te hebben dan in 1990?