Inleiding

De Betuweroute, door politici en in de media altijd foutief Betuwelijn genoemd, is de goederenspoorlijn die de Rotterdamse haven verbindt met het Duitse achterland. In juni 2007 is ze geopend en sindsdien wordt ze na een moeizame start steeds intensiever gebruikt. De lijn is (bijna) niet aangesloten op het Nederlandse spoornet zodat goederentreinen geen hinder van andere treinen ondervinden.

Doel

De achterliggende gedachte van het plannen van de route is dat een directe goederenspoorverbinding noodzakelijk is om de Rotterdamse haven een gunstige positie tegenover zijn concurrentie te laten behouden. Met de aanleg van de tweede maasvlakte wordt verwacht dat de huidige trajecten via Venlo en Arnhem een te kleine capaciteit zullen hebben. Of de route werkelijk noodzakelijk is, is nog maar de vraag.

Ontwikkeling

In 1990 kwam de NS met het plan zelfstandig de lijn aan te leggen voor 2,5 miljard gulden. Na de liberalisering van de NS was het aan de overheid om het project op te zetten. Na onderzoek en lobby's besloot de overheid om de lijn aan te leggen, met geld van private investeerders. Het tracé is meerdere malen gewijzigd, onder andere door samenwerking met Duitsland op het gebied van de aansluiting op het Duitse spoornet. In de planologische kernbeslissing is de route begroot op 2,3 miljard euro. In 1998 begon men met de aanleg.

Problemen

Verschillende problemen hebben de kop op gestoken bij dit megaproject. Ondanks een verdrag met Duitsland, begint Duitsland pas in 2012 met het aanleggen van een goede aansluiting op het Duitse spoornet. Tot die tijd is de aansluiting niet van goede kwaliteit. Verder bleken de kosten enorm hoog uit te vallen, uiteindelijk bleek de aanleg 4,7 miljard euro te kosten. Alles is door de overheid betaald, omdat investeerders uitbleven. De Algemene Rekenkamer heeft kritiek geuit op de verantwoordelijke ministers. De projectbeheersing zou niet goed zijn en er zou niet gekeken zijn naar alternatieven bij de beslissing over de aanleg. Er zou volgens anderen zelfs sprake van machtsmisbruik zijn. Genoeg dingen die zijn misgegaan dus!

onderzoeksvragen

Problemen
Wat is er allemaal mis gegaan op bestuurlijk en organisatorisch vlak bij de planning en de aanleg van de Betuweroute?

Concurrentie positie
Is de Betuweroute noodzakelijk om de Rotterdam zijn positie tegenover concurrenten te behouden of zijn er ook andere mogelijkheden?

De techniek
Is de gekozen techniek (spoorbeveiliging, elektrificatie) de beste voor een nieuwe goederenspoorlijn?