Inleiding 

Op maandag 26 juli 2010 moesten de bewoners van een flat in Amsterdam Noord hun woning verplicht verlaten. Reden van de ontruiming van de flat was asbest dat vrijgekomen was bij een explosie een dag eerder in een tegenoverliggend pand. Pas drie dagen later waren de asbestconcentraties in de flat weer laag genoeg om de bewoners terug naar hun flat te laten keren. Bij explosies of branden komt het vaker voor dat er asbest vrijkomt waardoor woningen in de omgeving moeten worden ontruimd. Asbest is tot de jaren negentig in veel gebouwen verwerkt en levert een gevaar op voor de volksgezondheid als het vrijkomt in de lucht.

Wat is het? 

Asbest is de verzamelnaam voor verschillende vezelachtige stoffen, die erg op elkaar lijken. Het materiaal wordt onderverdeeld in twee groepen: serpentijnen en amfibolen. Het verschil tussen deze twee soorten is dat serpentijnen gekrulde vezels hebben en amfibolen de vorm van staafjes hebben. Asbest is een mineraal dat over de hele wereld in open mijngroeven wordt gewonnen. De belangrijkste vindplaatsen zijn de Verenigde Staten, Canada en delen van Rusland.

Gezondheid 

Tot aan de jaren negentig werd asbest veelvuldig in bouwmaterialen verwerkt vanwege de gunstige eigenschappen van het materiaal. Asbest is namelijk goedkoop, sterk, slijtvast en isolerend. Toen in de jaren negentig duidelijk werd dat kleine asbestdeeltjes in de lucht een bedreiging vormen voor de gezondheid, zijn er veel regels opgesteld rondom het gebruik en de toepassing van asbest. Wanneer miniscule asbestdeeltjes worden ingeademd kunnen deze deeltjes beschadigingen aanrichten aan de longblaasjes. Deze beschadigingen kunnen longkanker of andere longaandoeningen tot gevolg hebben.

Wetgeving 

Het werken met asbest is tegenwoordig gebonden aan strenge wetgeving gebonden. Het materiaal mag niet meer verwerkt zijn in bouwmaterialen en voor gebouwen waar al asbest in verwerkt is, gelden strenge regels voor het verwijderen. Ook het storten van asbest is aan regels gebonden. Er zijn in Nederland slechts vier stortplaatsen waar asbest gestort mag worden.

onderzoeksvragen

Asbest
Wat is asbest en waar komt het vandaan?

Bouwmaterialen
Waarvoor en waarom is asbest veelvuldig gebruikt in de bouw?

Gezondheid
Wat kunnen de gevolgen voor de volksgezondheid zijn als asbest ingeademd wordt?

Verwijderen
Asbest verwijderen is niet zomaar toegestaan. Hoe zit de regelgeving voor het verwijderen van asbest in elkaar?