Inleiding

Op 23 april 2010 ontplofte in de golf van Mexico een olieboorplatform van oliemaatschappij BP. Al snel bleek dat de kapotte pijpleiding van het platform vele malen meer olie lekte dan in eerste instantie gedacht en dat een milieuramp dreigde. In totaal stroomden tientallen miljoenen liters ruwe olie de zee in met een olievlek ter grootte van Belgie tot gevolg.

Lek dichten

In de weken na de ontploffing deed BP met wisselend succes verschillende pogingen om het lek te dichten. De eerste pogingen om het lek te dichten maakte BP gebruik van koepels die over de lekkende pijpleiding werden geplaatst. Deze koepels vingen de olie op waarna deze doormiddel van een pijpleiding kon worden weggepompt. Omdat er ondanks deze pogingen het lek te dichten nog steeds veel olie lekte probeerde BP het lek vervolgens met de lastige "Top-Kill"methode te dichten. Hoewel na uitvoering van de poging naar buiten werd gebracht dat de poging geslaagd was, bleek enkele dagen later dat er nog steeds olie de zee in lekte. Uiteindelijk is BP er in geslaagd om een kap te ontwikkelen die de druk op de pijpleiding kon weerstaan en waarmee het lek gedicht is.

Dreigende milieuramp

De olievlek in de Golf van Mexico zorgde voor een enorme milieudreiging. Vele duizenden mensen werden ingezet om de olie op te ruimen. Ook Nederland had een aandeel in het opruimen van de olie. Rijkswaterstaat leverde zes veegarmen die aan schepen bevestigd konden worden om de olievlek op te ruimen. Daarnaast helpt het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis aan de bestrijding van een dreigende milieuramp door een zandbarrière van 75 km op te werpen voor de kust van New Orleans om daar kostbare natuur te beschermen.

Politiek

Wanneer een land bedreigd wordt door een dergelijke grote milieuramp zal de politieke leiding van dat land zich nadrukkelijk met de situatie bemoeien. In dit geval was dat niet anders. President Obama bracht al snel na de ontploffing van het olieplatform naar buiten dat BP zal moeten opdraaien voor alle kosten die gemoeid gaan met het opruimen van de olie en het bestrijden van de dreigende milieuramp. Eind mei 2010 werden deze kosten geraamd op 20 miljard euro. Nog geen anderhalve maand later werden deze kosten al bijgesteld naar zo'n 50 miljard euro.

onderzoeksvragen

Top-Kill methode
Hoe werkt de top-kill methode en wat zijn de risico’s er van?

Milieuramp
Wat zijn de gevolgen voor de kustgebieden aan de Golf van Mexico als de olievlek de kust bereikt?

Economie

Wat zijn de financiële gevolgen voor een bedrijf als BP bij een dergelijke ramp?