Inleiding 

De laatste tijd komt het steeds vaker in het nieuws dat er mensen geveld worden door een burnout. Symptomen hiervan zijn; opgebrand voelen, geen energie of motivatie meer vinden voor de bezigheden op het werk, depressie en cynisme. Het klinkt ook een beetje als overspannenheid, maar het grote verschil tussen deze twee is dat overspannenheid tijdelijk van aard is, en een burnout vaak langduriger.

Voorkomst

Dat het vaker voorkomt dan vroeger, is waarschijnlijk onder andere te wijten aan het feit dat het geaccepteerder wordt om psychische klachten te onderkennen en dat werkbelasting steeds meer mentale belasting in plaats van fysieke belasting betreft. De huidige maatschappij vereist andere sociale vaardigheden, ook doordat veilige rolpatronen zoals die vroeger heersten in veel mindere mate aanwezig zijn. Mensen moeten dus veel meer hun eigen positie veroveren. Dit vechten voor je plek en het behouden ervan kan ook een hoop stress veroorzaken. 

Gevolgen van een burnout

Persoonlijke factoren die mensen vatbaarder maken voor een burnout zijn grote ambitie, veel doorzettingsvermogen, loyaliteit en perfectionisme. Organisationele factoren die mensen vatbaarder maken zijn bijvoorbeeld stress die veroorzaakt wordt door reorganisaties en oncontroleerbaarheid van stressoren. Mensen in contactuele beroepen hebben meer kans op een burnout. Hoewel een burnout iedereen kan overkomen, zie je het procentueel vaker in zorgende beroepen waarbij mensen bijvoorbeeld een commitment voelen naar leerlingen of cliënten.

Behalve dat een burnout vervelend is voor degene die het treft, heeft het ook gevolgen voor de maatschappij. In Nederland hebben we een zorgstaat, met een systeem van sociale zekerheid, wat inhoudt dat er voor je gezorgd wordt op het moment dat je daar zelf niet toe in staat bent. Mensen die arbeidsongeschikt raken, bijvoorbeeld door een burnout, kunnen dus een beroep doen op financiële ondersteuning. Dit geld wordt opgebracht door het werkende gedeelte van de beroepsbevolking. Moeilijk is hierbij echter wel om aan te tonen dat het om een burnout gaat, net zoals dat bij veel andere psychische klachten nog wel eens tot problemen met de verzekering leidt. Daarnaast hebben burnouts en andere symptomen van overspannenheid effecten voor het bedrijfsleven. Misschien moeten bepaalde arbeidsprocessen worden aangepast als blijkt dat de kans op overbelasting en burnout groot is voor een bepaalde baan. En hoe moeten we omgaan met mensen die getroffen werden door een burnout? Zijn stress en overbelastingsrevalidatieprogramma's bijvoorbeeld een optie?

Een interessant onderwerp dus, zeker in deze maatschappij die steeds veeleisender wordt. Grote kans dat jij wel iemand kent in je omgeving die dergelijke klachten heeft gehad. Het is psychologisch, biologisch en economisch gezien een onderwerp wat zeker de moeite waard is om uit te diepen omdat het zulke grote effecten kan hebben in de maatschappij!

onderzoeksvragen

Wat een burnout is
Onderzoek wat een burnout is, wat de invloed van stress op het menselijk lichaam is. (dit is dus inclusief de hersenen/psyche!)

Gevolgen burnout

Wat voor gevolgen heeft een burnout voor het bedrijfsproces, verzekeringen, effectiviteit en arbeids(on)geschiktheid?