Inleiding

De Incabeschaving is de oude beschaving van de mensen die in het Andes gebergte in Zuid-Amerika woonden, in het bijzonder in Cusco. Het volk leefde er van ongeveer 1200 tot midden 1500. De Spaanse verovering door Pizarro en een om zich heen grijpende epidemie maakte een einde aan het Inca imperium.

Cultuur

De Inca's hadden een uitgebreid wegennetwerk, eigenlijk bestaande uit talloze voetpaden door het gebergte die alleen te voet begaanbaar waren voor mens en dier. Ze maakten geen gebruik van wagens, maar wel werden lama's als lastdieren ingezet. Ze waren een zeer mobiel en uitbreidingslustig volk, het Incarijk ‘Tawantinsuyu' voerde regelmatig strijd om nieuwe stukken land te veroveren en breidde zich steeds verder uit. Het rijk besloeg uiteindelijk delen van Peru, Argentinië, Colombia, Ecuador, Bolivia en Chili. De economie van de Inca's was gebaseerd op ruilhandel in diensten en goederen. Het merendeel van de bevolking verdiende zijn brood met werk in de agrarische sector.

‘Informatie technologie'; De Inca's gebruikten quipu, een soort knoopsysteem, om allerlei informatie op te slaan en door te geven.

In de polytheïstische Incacultuur speelt de zon een cruciale rol. De Inca's beschouwden hun leider bijvoorbeeld als ‘zoon van de zon'. Over het onstaan van de cultuur hielden de Inca's er zelf allerlei mythen op na. In het ene overleveringsverhaal zond Tici Viracocha zijn zoons naar en dochters om een stad te stichten. Een ander verhaal luidt dat Inti, de zonnegod, Maco Capac en Mama Occlo uit het Titicaca meer liet verrijzen om de stad Cusco te stichten. De Inca's brachten offers ten bate van het geloof. Dit waren ook regelmatig menselijke offers. Er zijn een aantal bloederige afbeeldingen van teruggevonden.

De inca's hanteerden een kasten systeem van drie kasten, te weten de hogere klasse, lagere klasse en de slaven. De hogere klasse bestond uit nobelen die deze status hadden verworven door iets te betekenen voor de samenleving, en nobelen die doormiddel van overerving deze status hadden. Huwelijken tussen deze twee ‘soorten' nobelen waren echter geen optie, waarvan de mythe van Ollantay een voorbeeld is.

Bijzonderheden; Je kent ongetwijfeld de Incastad Machu Picchu ‘oude hoogte' van verhalen en foto's. Het zijn de ruïnes die vroeger zeer lastig bereikbaar waren via paden vanwege de ligging op grote hoogte in de bergen (ongeveer 2350 meter). Deze stad werd niet gevonden en verwoest door de Spanjaarden, waardoor er veel van de oude cultuur bewaard is gebleven. De aard van de stad wordt betwist, aangezien het een moeilijk bereikbare plek was. Theorieën variëren van buitenverblijf voor nobelen, verdedigingsfort of uitvalsbasis voor cocaplantages.

onderzoeksvragen

Ondergang
Wat heeft de ondergang van het Incarijk veroorzaakt? Had dit voorkomen kunnen worden?

Economische middelen en verovering
Welke economische middelen hadden de inca’s en hoe veroverden zij naburige rijken?

Vergelijk
Beschrijf het economisch en politiek systeem van de Inca's en vergelijk dit met andere rijken uit dezelfde tijdsperiode.

Vergelijk
Beschrijf de samenleving en gebruiken van de Inca’s en vergelijk dit met andere rijken uit dezelfde tijdsperiode.

Mobiliteitsstromen
Welke mobiliteitsstromen zijn er te onderscheiden in het Incarijk? Waarom liepen die stromen zo? Welke voordelen en obstakels kwam men tegen?

Rituelen
Wat was de functie van de rituelen van de Inca cultuur? Uit welke gedachten komen die voort?